January 26, 2017
Motortrivia Team (8238 articles)

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


Press Release

 

●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้  โดยได้มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ เรือพาย เสื้อชูชีพ พร้อมทั้งของอุปโภคบริโภค ให้กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คุณไพศาล จอมเกตุ บริษัทมิตรแท้กรุ๊ป จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย TR Transformer อย่างเป็นทางการในเขตภาคใต้ เป็นตัวแทนในการผู้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา   ●


 

Hyundai Staria 2021