February 27, 2017
Motortrivia Team (7920 articles)

Bridgestone คว้ารางวัล Most Powerful Brand of Thailand 2016


Press Release

 

●   บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2016-กลุ่มยางรถยนต์” หรือ The Most Powerful Brand of Thailand 2016 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 12,000 คน นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของแบรนด์บริดจสโตน สะท้อนถึงความสำเร็จของบริดจสโตนที่ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพนำเสนอต่อผู้บริโภค ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายวินิจ ปรุงพาณิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัล จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงละครแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

●   The Most Powerful Brand of Thailand 2016 ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดกิจกรรม โดยครั้งแรกจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาการตลาด ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อจัดอันดับสินค้าแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดของประเทศไทยในสินค้า 6 ประเภท 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการวัด คือ (1) ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) (2) ความชื่นชอบในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Preference) (3) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) (4) ภาพลักษณ์ในมุมมองผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ (Image) โดยสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และอีก 13 จังหวัด จำนวน 12,000 คน

●   คุณวินิจ ปรุงพาณิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวหลังจากรับรางวัลว่า “การที่บริดจสโตนได้รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2016 นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของ แบรนด์บริดจสโตน ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งการสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภค ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิตอันหลากหลาย บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า นับเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ของบริดจสโตน มาจนถึงวันนี้”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th   ●


 

Hyundai Smart Deal