February 6, 2017
Motortrivia Team (7720 articles)

Mitsubishi มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา


Press Release

 

●   มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 6 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหารและผู้แทนสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้แก่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย)  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป  รวมทั้งเพื่อเป็นการสานต่อปรัชญาพื้นฐานการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในภูมิภาค เพื่อทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น   ●


 

Hyundai Smart Deal