February 10, 2017
Motortrivia Team (7725 articles)

Ssangyong ประกาศพัฒนาขีดความสามารถทีมงานบริการ


Press Release

 

●   ซันยองประเทศไทยให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาทีมช่างและทีมงานด้านอะไหล่เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดส่งทีมงานไปรับการอบรมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองที่โรงงานในประเทศเกาหลีอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส เนื่องจากยอดจำหน่ายของซันยองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีมงานด้านบริการหลังการขายจึงต้องปรับตัวและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองทุกคันอย่างมีคุณภาพ และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

●   นอกจากนั้น ฝ่ายเทคนิคและการอบรมของบริษัทเอง ก็ยังมีการจัดทำการฝึกอบรมบรรดาช่างและเจ้าหน้าที่อะไหล่อยู่เป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนมีการจัดการแข่งขันทักษะของช่าง ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

●   นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมทีมงานให้มีคุณภาพ ซันยองยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านชิ้นส่วนอะไหล่ให้มีปริมาณที่พอเพียงสำหรับการให้บริการ โดยเฉพาะอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับการเช็คตามระยะ โดยฝ่ายอะไหล่ของซันยองมีการวางแผนการจัดสั่งและนำเข้าอะไหล่เข้ามาสต๊อคไว้ให้เพียงพออยู่ตลอดจนเป็นที่มั่นใจว่า “หากอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับการเช็คระยะชิ้นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาให้ได้ภายในเวลา 7 วัน บริษัทฯ พร้อมที่จะจัดอะไหล่ชิ้นดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีการคิดเงินแต่อย่างใด”  และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดบริการตรวจเช็คระยะที่สามารถให้บริการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 นาที ด้วยการจัดช่องซ่อมด่วน (Fast Service Lane) เพื่อให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า

●   เพื่อเป็นการตอบสนองการให้บริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น ภายในปี 2017 นี้ ซันยองกำหนดแผนการขยายเครือข่ายการให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น โดยเน้นไปยังภาคอิสาน โดยคาดว่าจะทำการแต่งตั้งผู้ให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่ 2 (Authorized Workshop) ที่นครราชสีมา ขอนแก่น และภายในไตรมาสที่ 4 จะทำการแต่งตั้งศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเพิ่มที่หาดใหญ่เพื่อให้การดูแลลูกค้าในย่านภาคใต้ตอนล่างต่อไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.ssangyong.co.th   ●


 

Hyundai Smart Deal