February 8, 2017
Motortrivia Team (8258 articles)

TR Transformer II ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย


Press Release

 

●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง หรือการผลิตในเชิงพาณิชย์ จากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ยังได้ร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นนวัตกรรมเด่น ที่จัดขึ้น ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2560   ●


 

Hyundai Staria 2021