March 7, 2017
Motortrivia Team (7986 articles)

Toyota ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

Press Release

 

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ซึ่งหมดวาระและได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

●   มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในปี พ.ศ. 2552 และบริหารงานภายใต้ประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยอย่างยาวนาน สามารถผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คงความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และก้าวสู่การเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของโตโยต้าในระดับโลก

●   ในปี 2555 มร. ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของโตโยต้าในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ และให้การสนับสนุนบริษัทในเครือของโตโยต้าในภูมิภาคนี้ ที่สำคัญ มร. ทานาดะ เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรและประเทศ อาทิ:


มร. เคียวอิจิ ทานาดะ


ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ผลักดันผู้บริหารชาวไทยครอบคลุมงานบริหารสายงานหลัก
●   ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานภายใต้วัฒนธรรมแบบไทย ด้วยการริเริ่มนโยบาย “3ส” ประกอบด้วย สวัสดี – สบายดี – สนุกดี เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ทั้งผลักดันและส่งเสริมผู้บริหารชาวไทยครอบคลุมงานบริหารสายงานหลักเป็นครั้งแรก

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน
●   ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า และมีส่วนสำคัญในการทำให้โตโยต้าครองความเป็นหนึ่งทางด้านการขายและการส่งออก ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 มร. ทานาดะ ยังได้รับตำแหน่ง ประธานหอการค้าญี่ปุ่น ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ได้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับตัวแทนจากหน่วยงานและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นให้มีความเข้าใจในสถานการณ์อันแท้จริงของประเทศไทยในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง และในช่วงระหว่างการเกิดวิกฤติสำคัญต่างๆ

มุ่งมั่นขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย
●   ด้วยความผูกพันกับประเทศไทย มร. เคียวอิจิ ทานาดะ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขสู่สังคมไทย ทั้งเป็นผู้สนับสนุนการทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ โครงการถนนสีขาว เมืองสีเขียว ที่สำคัญยังเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนโตโยต้า ไทยลีก โตโยต้า ลีกคัพ และ โตโยต้า พรีเมียร์ คัพ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งโครงการค่ายศิลปะสู่เยาวชน

●   ทางด้าน มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ปัจจุบันอายุ 56 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโกเบ และเริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2526 ระหว่างการทำงาน มร. ซึงาตะ ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รวมถึงเคยได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยในฐานะ “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” รับผิดชอบดูแลทางด้านการตลาดที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551 และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

●   ภายใต้ประสบการณ์กว่า 30 ปี ทางด้านธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่เคยดูแลทางด้านการตลาดในประเทศไทย ผนวกกับการบริหารงานในระดับสากล จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่ผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เจริญรุดหน้า พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทย   ●

ประวัติ มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ
–   เกิด 10 กุมภาพันธ์ (อายุ 56 ปี)
–   2522 – 2526 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
–   2534 – 2536 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
–   เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
–   2559 – มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการ TMAP-Japan บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
–   2553 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น
–   2552 – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานการขายและการวางแผน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์
–   2549 – 2551 ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
–   2544 – 2548 ผู้อำนวยการส่วนงานโครงการเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
–   2540 – 2543 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานบัญชี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น
–   2537 – 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
–   2534 – 2536 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
–   2526 เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
–   2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์