Archive

6.2Kviews Posted by : AREA 54   ●   ซูบารุจัดแสดงรถต้นแบบรุ่นใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงรุ่นจำหน่ายจริงในงาน 2017 New York Auto Show ใช้ชื่อว่า Subaru Ascent SUV Concept งานออกแบบคลี่คลายรูปแบบมาจาก

301views Press Release   ●   นายซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมสั่งรถ ทาทา อัลทรา รถบรรทุก 6 ล้อรุ่นล่าสุดเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดตัวในงาน