April 3, 2017
Motortrivia Team (7725 articles)

Ford สานต่อแคมเปญ Women in Auto เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 2017


Press Release

 

●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงไทย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลตลอดเดือนมีนาคม ล่าสุดนำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษพร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หญิงไทยได้กล้าเปลี่ยนแปลงและแสดงศักยภาพของตน ตลอดจนมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตนเอง และเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการประกอบอาชีพตามความถนัดให้กับเด็กนักเรียนหญิงในพื้นที่ห่างไกลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

●   “ฟอร์ดตระหนักและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของทุกคนทั้งในระดับสังคมและองค์กร เราเชื่อว่าผู้หญิงสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด และต้องการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีโอกาสพัฒนาและแสดงศักยภาพสูงสุดของตน ที่ฟอร์ด เราสนับสนุนให้พนักงานหญิงได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร ปัจจุบัน เรามีพนักงานหญิงครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหาร วิศวกร นักออกแบบรถยนต์ และพนักงานปฏิบัติการในไลน์การผลิตและประกอบรถยนต์ และเราภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานหญิงของเราทุกคน”  นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

●   “ในขณะเดียวกัน เราต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนหญิง จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ผู้หญิงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและลุกขึ้นมาทำตามความฝันให้สำเร็จ พร้อมแนะแนวเรื่องการนำแรงบันดาลใจมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต ซึ่งฟอร์ดขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนคิดบวกและสู้ฝ่าฟันต่ออุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย”

●   ในกิจกรรมบรรยายพิเศษ นางสาววรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย ได้มาเป็นโค้ชผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนของมูลนิธิฯ ในเรื่องของการประยุกต์จุดแข็งของตัวเองมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน และการตั้งคำถามเชิงบวกเพื่อค้นหาคำตอบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง โดยได้ให้ข้อคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายนั้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งยังได้ยกตัวอย่างกรณีของบุคคลสู้ชีวิตหลายๆ รายที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปรับใช้กับการทำงาน รวมไปถึงแรงบันดาลใจของวิศวกรหญิงประจำโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ที่ได้มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตนเองรัก

●   สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์แรงบันดาลใจครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้การสนับสนุนและสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส ผ่านทางการฝึกอบรมด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมของผู้หญิงแต่ละคน นอกจากนี้ ฟอร์ด ยังได้สนับสนุนเงินบริจาค 50,000 บาท สำหรับมูลนิธิฯ นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตนเองและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาหรือการประกอบอาชีพตามความถนัดของเด็กนักเรียนหญิงที่ขาดโอกาสตามสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง โดยเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง การวางแผนและการเตรียมความพร้อมด้านทางเลือกทางการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนหญิงไทยที่ด้อยโอกาสได้ถึง 350 คน

●   นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีแล้ว ฟอร์ด ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ภายใต้แคมเปญ “Women in Auto” ที่ฟอร์ด เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อยกย่องพนักงานหญิงของฟอร์ดทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลิต พัฒนา และส่งมอบรถยนต์ระดับคุณภาพออกสู่ตลาดโลก

●   สำหรับในประเทศไทย ฟอร์ด ได้เปิดตัววิดีโอหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ “ฉันทำได้… คุณก็ทำได้” เรื่องจริงของวิศวกรหญิงประจำโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ในจังหวัดระยอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อทำให้ความฝันของเธอเป็นจริง จนกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของฟอร์ด

●   สนใจสามารถติดตามรับชมวิดีโอหนังสั้นดังกล่าวได้ทางเฟสบุ๊ค และยูทูป ฟอร์ด ประเทศไทย www.facebook.com/FordThailand   ●


 

Hyundai Smart Deal