April 18, 2017
Motortrivia Team (10150 articles)

Komatsu ลงทุน 875 ล้านบาท เปิดศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตภาคพื้นเอเชีย


Press Release

 

●   โคมัตสุลงทุน 875 ล้านบาท เปิดศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตภาคพื้นเอเชียบริษัทโคมัตสุ หรือ Komatsu Asia Training & Demonstration Center (ATDC) ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เน้นพัฒนาบุคลากรตัวแทนโคมัตสุ รองรับธุรกิจอุตสากรรมเครื่องจักรกลหนักในเมืองไทย ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ล่าสุดของโคมัตสุ โดยความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคประเทศญี่ปุ่น

●   Mr. Kazuyuki Kuwabara ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคมัตสุพาร์ทเอเชีย จำกัด เผยว่า “เครื่องจักรกลโคมัตสุได้รับความวางใจจากลูกค้า และมีการขยายตัวของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางบริษัท โคมัตสุประเทศญีปุ่น โดยบริษัท โคมัตสุพาร์ทเอชีย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญศักยภาพของโคมัตสุในประเทศไทย จึงมีนโยบายขยายการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพื้นที่สำหรับพัฒนาบุคลากรในภาคพื้นเอเซีย รวมทั้งมีการฝึกอบรม และสาธิตสินค้าของโคมัตสุ ซึ่งประธานใหญ่แห่งบริษัทโคมัตสุประเทศญี่ปุ่น คุณเทซึจิ โอฮาชิ เคยกล่าวว่า ตัวแทนจำหน่ายโคมัตสุทั่วโลกของเราคือพันธมิตรธุรกิจที่แท้จริง ในขณะที่โคมัตสุ ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดระดับโลก หรือ DANTOTSU (นวัตกรรมที่ล้ำหน้าและเหนือระดับ)”

●   “โคมัตสุยังมีความรับผิดชอบ และมีส่วมร่วมในการเติบโตของผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก ทั้งในด้านเทคนิค การบริการ และการขาย ทำให้โคมัตสุลงทุนก่อตั้งศูนย์กลางการฝึกอบรมและสาธิตของโคมัตสุแห่งนี้ หรือ Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) ที่ใช้งบประมาณสูงถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 875 ล้านบาท”

●   “การลงทุนครั้งนี้ มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวแทนจำหน่าย หรือ Distributors’ HR Development นับเป็นหัวใจหลัก ที่สำคัญมาก เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโคมัตสุ โดยความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมแม่ของเราคือศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค [Technical Training Center] ที่ประเทศญี่ปุ่น”

●   Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) มีพื้นที่ 77, 392 ตารางเมตร หรือประมาน 48 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย เหมาะสำหรับจัดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี, ส่วนของผู้เยี่ยมชมหรือส่วนลูกค้าโคมัตสุ ซึ่งมีความจุจำนวน 100 ที่นั่ง สำหรับเข้าชมการแสดงและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรหนักโคมัตสุ รวมถึงมีพื้นที่ในการพักผ่อน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดจำหน่ายโคมัตสุ และและลูกค้าที่เข้ามาพักเสมือนเป็นมิตรแท้ทางธุรกิจ

●   ศูนย์ฝึกอบรมนี้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญปฏิบัติงานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานฝึกอบรม ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ส่วนงานฝึกอบรมด้านการปฎิบัติ และใช้งานเครื่องจักร จำนวน 4 คน และส่วนวางแผนและการบริหารจัดการทั่วไป จำนวน 4 คน เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจโคมัตสุ

●   “ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้มีเครื่องจักรทั้งหมด 21 ชนิดจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เตรียมไว้สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ เพิ่มความชำนาญในการควบคุมเครื่องจักรแก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย ซึ่งลูกค้าจะได้รับการฝึกอบรมทษฏีการควบคุมเครื่องจักรเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับตัวแทนจำหน่ายก็เช่นเดียวกัน”  Mr. Kuwabara กล่าว

●   “เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการโดยให้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “คน” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพื่อพัฒนาธุรกิจสร้างความมั่นใจต่อความสำเร็จของบริษัทในอนาคต ซึ่งโคมัตสุ มีความพยายามให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจแก่คู่ค้าที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เราจะพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในพื้นที่ของการตลาด, การบริการและอะไหล่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรากำลังทำงานหนักมาก อีกทั้ง กำหนดมาตรฐานการรับรองระดับอย่างชัดเจน และโปรแกรมการฝึกอบรมนำเสนอบนพื้นฐานระยะยาวทั่วโลกและยั่งยืน”

●   Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้กับบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และไม่ไกลจาก บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด โรงงานผู้ผลิตรถขุดตักไฮดรอลิคและรถตักล้อยางของโคมัตสุในเมืองไทย อีกทั้งศูนย์การฝึกอบรมและสาธิต แห่งนี้ มีการจัดแสดงเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของโคมัตสุที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ชมและลองสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bangkokkomatsusales.com   ●