May 3, 2017
Motortrivia Team (10674 articles)

ETRAN คว้ารางวัล Popular Vote จากเวที DVAb0 Demo Day

ประชาสัมพันธ์

●   นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพไทย ผู้ออกแบบและพัฒนา อีทราน พร้อม (ETRAN PROM) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกในโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสนอธุรกิจอีทราน ในงาน DVAb0 Demo Day ซึ่งจัดโดย ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และต่อยอดธุรกิจ ต่อผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการจากองค์กรต่างชาติชั้นนำระดับโลกและเหล่านักลงทุนหลากหลายธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ โดยอีทราน (ไทยแลนด์) ได้รับรางวัล Popular Vote ซึ่งเป็นรางวัลที่ผู้จัดงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกโหวตให้กับ 1 ใน 10 สตาร์ทอัพ ที่เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในงานดังกล่าว

●   “เราได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมบริการที่ปรึกษาทางการเงินจาก ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (PrimeStreet Advisory) เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะการที่อีทรานจะได้มีที่ปรึกษามืออาชีพทางด้านการเงินที่ถูกช่วงเวลา นับเป็นความภาคภูมิใจของอีทราน ที่ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจจริงของพวกเรา ที่ต้องการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”  นายสรณัญช์ กล่าว

●   “บนเวทีในงาน DVAb0 Demo Day คณะกรรมการได้ซักถามบริษัทฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐต่อธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้น จากการที่ประเทศไทยได้มีการบันทึกข้อตกลงในสนธิสัญญาปารีส เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ โดยภาครัฐมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด อย่างเช่นความพยายามในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในส่วนของอีทราน ได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐฯ เพื่อช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองสีเขียว โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร โดยจะเห็นได้จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Swap Station) ที่จะเชื่อมต่อกับแนวรถไฟฟ้า BTS เพื่อทำให้ตลอดเส้นทางการเดินทางของคนกรุงเทพฯ กว่าล้านคนต่อวัน เป็นเส้นทางการเดินทางที่สะอาดและปลอดมลภาวะ”

●   “สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเพียงความฝัน แต่เป็นการทำงานเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศที่ดี และตอบโจทย์ภาครัฐด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนเรื่อง Swap Station เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ให้ประโยชน์ในระยะยาวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องการแนวร่วมและการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมองเห็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกันในภาพรวม”

●   ในส่วนของความคืบหน้าของอีทราน (ไทยแลนด์) ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำลังคัดสรรผู้บริหารและพนักงานมาร่วมอุดมการณ์ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจตามแผน ทั้งนี้ ตั้งเป้าพร้อมผลิต “อีทราน พร้อม” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะล็อตแรก ภายในไตรมาส 3 ปีนี้หลังจากขณะนี้ได้พัฒนา อีทราน พร้อม คันต้นแบบให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานแล้ว

●   DVAb0 Demo Day เป็นเวทีสำคัญของ 10 สตาร์ทอัพรวมทั้งของ อีทราน (ไทยแลนด์) ที่ผ่านการติวเข้มมากว่า 6 เดือน จากโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) ของดิจิทัล เวนเจอร์ส โดยในงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด รวมทั้งมีคำแนะนำจากmentor ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตรงกับธุรกิจของสตาร์ทอัพแต่ละราย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากการพบปะนักลงทุนและกูรูในวงการสตาร์ทอัพระดับโลกที่มารวมตัวในงานดังกล่าวอีกด้วย   ●