May 16, 2017
Motortrivia Team (7076 articles)

สื่อมวลชนต่างชาติเยี่ยมชมสายการผลิต UD Croner


Press Release

 

●   เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนสื่อมวลชนจาก 9 ประเทศที่มาจากภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าชมสายการผลิต ยูดี โครเนอร์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภายหลังจากเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ยูดี โครเนอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงงานประกอบรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ ถนนบางนา-ตราด กม. 25

●   ยูดี ทรัคส์ คือแบรนด์รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญในงานขนส่งอย่างครบวงจร ยูดี ทรัคส์ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2478 และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวอลโว่ กรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2550 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และได้ขยายเครือข่ายทั้งงานขายและบริการครอบคลุมไปกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ที่ยูดี ทรัคส์ เรามีพันธกิจหลักคือการมอบมูลค่าเพิ่มในทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยความไว้วางใจได้สูงสุด โดยการส่งมอบความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.udtrucks.co.th   ●


 

Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign