May 19, 2017
Motortrivia Team (7776 articles)

Suzuki ใส่ใจความปลอดภัย สนับสนุนโครงการอาชีวะอาสา


Press Release

 

●   บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา, กรมการขนส่งทางบก, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปภ.) ให้บริการประชาชนในโครงการ “อาชีวะอาสา” เชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี พร้อมศูนย์บริการ 251 แห่ง บนถนนสายหลัก และสายรองทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะในสถานการณ์จริงในช่วงที่ผ่านมา

●   งานนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด โดย คุณสมชาย ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริการหลังการขาย มอบน้ำมันเครื่องซูซูกิ จำนวน 600 ขวด ให้แก่ นพ. ธีระเกียรติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

●   ภายในศูนย์อาชีวะอาสาจะให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์, สัญญาณไฟ, ตรวจ/เติม น้ำกลั่น, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรก, น้ำมันคลัตช์, ตรวจวัดลมยาง และทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลและเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารอีกด้วย   ●


 

Hyundai Smart Deal