กฟผ. กระทรวงพลังงาน เปิดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017
May 14, 2017
Motortrivia Team (5703 articles)

กฟผ. กระทรวงพลังงาน เปิดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017


Press Release

 

●   พร้อมเปิดให้ชมแล้วกับงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 สุดยอดงานโชว์ที่ผนึก 3 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย Thailand Energy Saving Expo งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต, LED Expo Thailand งานแสดงสินค้าด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ PCB Expo Thailand งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครบวงจร จากนานาประเทศกว่า 400 บริษัท ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560

●   พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

●   ขณะเดียวกันยังสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 จะเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

●   นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการจัดงานว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) มาตั้งแต่ปี 2536 มีจุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศประหยัดพลังงานลงได้ประมาณ 4,300 เมกะวัตต์ ลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25,500 ล้านหน่วย และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงได้ 14.6 ล้านตัน

●   ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 งานแสดงสินค้านานาชาติที่ครอบคลุมเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รูปแบบการจัดงานเป็นการเจรจาธุรกิจ จำนวน 2 วัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ จำนวน 1 วัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ ร่วมจัดแสดงผลงานด้านวิชาการ และมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกร่วมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน จำนวนกว่า 400 ราย

●   นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาค ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

●   การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีทางการค้าครั้งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับประเทศไทยในตลาดโลก ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์สามารถดึงดูดนักธุรกิจจากทั่วโลกได้กว่า 1.2 ล้านคน และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 1 แสนล้านบาท

●   ในปีนี้ TCEB ได้เน้นการสนับสนุนด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ และแคมเปญการตลาด CONNECT Businesses ด้วยการดึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ทำการจับคู่เจรจาธุรกิจกันภายในงาน และแคมเปญส่งเสริมการตลาดล่าสุด EXHIBIZ IN MARKET ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Pavilion leader เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดแสดงสินค้า และมีผู้แสดงสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น

●   สนใจสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณพรรณวิสุทธิ์ บูรณากาญจน์ โทร 02-833-5328 อีเมล์ [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandenergyefficiencyweek.com, thailandenergysavingexpo.com, ledexpothailand.com, pcbexpothailand.com และ Line Official: @tese, @ledexpo, @pcbexpo   ●


 

Drunk Dont Drive