June 14, 2017
Motortrivia Team (10356 articles)

Nissan ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์


Press Release

 

●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายชยภัค ลายสุวรรณ เป็นผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารผลิตภัณฑ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดย นายชยภัค จะรายงานตรงต่อ มร. ปีเตอร์ แกลลี (Peter Galli) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กร

●   นายชยภัค จะดูแลรับผิดชอบการกำหนดแผนกลยุทธ์และการบริหารงานด้านการสื่อสารผลิตภัณฑ์ของนิสสัน อาทิ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ของนิสสันรุ่นต่างๆ รวมถึง แผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สู่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์นิสสันให้กับผู้บริโภคชาวไทย

●   โดยก่อนเข้าร่วมงานกับนิสสัน นายชยภัค เคยร่วมงานกับ บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ รวมถึงบริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลกอย่างเช่น เอ็มจี และฟอร์ด

●   นายชยภัค จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการการสื่อสารองค์กร จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสสัน ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.nissan.co.th   ●