June 9, 2017
Motortrivia Team (10156 articles)

Porsche ลงทุนในอิสราเอล เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ใน Tel Aviv


Press Release

 

●   ปอร์เช่ ให้ความสำคัญกับการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดมา โดยการเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศอิสราเอลคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน สำนักงานแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทล อาวีฟ เมืองหลวงของประเทศอิสราเอล โดยปอร์เช่มีความตั้งใจใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี และอัจฉริยภาพในการพัฒนาต่างๆ ช่วงระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงาน ปอร์เช่ได้ลงทุนด้วยงบประมาณมหาศาลเพื่อร่วมทุนกับกิจการของ Magma และ Grove สำหรับการดำเนินงานตามแผนในขั้นตอนต่อไป คือการสนับสนุนธุรกิจ start-ups และกองทุนต่างๆ

●   “อิสราเอลเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานที่มีความโดดเด่นในแง่ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และวิศวกรรมศาสตร์ ที่นี่เต็มไปด้วยธุรกิจ start-ups อันน่าสนใจมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก ความปราดเปรื่องและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเติบโตควบคู่ไปกับทักษะความชำนาญที่แสดงให้เห็นจากบรรดาบุคลากรภายในของเรา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสรรสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานธุรกิจของเราตั้งแต่ระดับพื้นฐาน”  Lutz Meschke รองประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้กำกับดูแลด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศของปอร์เช่ให้ความเห็น

●   ความจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในประเทศอิสราเอล จะเป็นการสนับสนุนให้ปอร์เช่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเป็นจุดเริ่มต้นของกลวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

●   หลังจากบริษัท Magma Venture ได้ริเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้มีแนวทางที่ชัดเจนในการมุ่งเน้นไปในทิศทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ artificial intelligence และนวัตกรรมด้านยานยนต์ ผลจากการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ช่วยให้ธุรกิจ start-ups หลายต่อหลายรายประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น Waze เป็นต้น บริษัท Magma Venture เป็นหนึ่งในองค์กรหลักผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ในประเทศอิสราเอล ภายใต้งบประมาณการดำเนินกิจการกว่า 600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

●   ด้าน Grove Ventures ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนทางธุรกิจที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ภายใต้งบประมาณดำเนินกิจการกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับระยะเริ่มต้นให้แก่ธุรกิจด้าน Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์

●   “นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน สิ่งที่ทุกคนต้องการคือแนวทางพัฒนาที่เป็นระบบระเบียบ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา มันคือเส้นขนานของความปรารถนาและความเป็นตัวตน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับแรงกระตุ้นที่มาจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เห็นได้จากการที่เราร่วมแรงร่วมใจทำงานกับธุรกิจ start-ups ต่างๆนั่นเอง, เรายังคงเฟ้นหาแนวร่วมทางธุรกิจ รวมทั้งแหล่งรวมของสถาบันทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อจับมือเป็นพันธมิตรและร่วมลงทุนในส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเราต่อไป”  Meschke กล่าวทิ้งท้าย

●   ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดของกิจกรรมข้างต้นคือ การทุ่มงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนา Porsche Digital GmbH ในการทำงานกับธุรกิจ start-up เช่น Evopark, และยังรวมไปถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการอย่าง HHL Leipzig Graduate School of Management หรือแม้แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมลงทุนกับองค์กรด้านหลักทรัพย์อย่าง e.ventures

●   ในอดีตที่ผ่านมา ปอร์เช่ริเริ่มดำเนินโครงการที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิตอลเอาไว้มากมาย หนึ่งในนั้นคือ Porsche Digital GmbH, ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน ปี 2016 โดยมี Thilo Koslowski ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัย ด้วยระยะเวลาสั่งสมความเชี่ยวชาญอันยาวนานตลอด 20 ปีที่ Gartner ในซิลิคอน วัลเลย์ หน่วยงานย่อยของปอร์เช่แห่งนี้จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลงานด้านการพัฒนา การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ โครงข่ายธุรกิจและกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอล

●   นอกจากนี้ Porsche Digital, Inc., คืออีกหนึ่งหน่วยงานย่อยของ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG และมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ Porsche Digital GmbH, ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดสาขาใหม่ที่ ซานตา คลารา แคลิฟอเนียร์ เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ปอร์เช่ยังได้เปิดดำเนินการศูนย์ค้นคว้าวิจัย Porsche Digital Lab ในกรุงเบอร์ลิน เมื่อเดือนกันยายน ปี 2016 อีกด้วย วัตถุประสงค์หลักคือการทดลองและทดสอบเพื่อหาแนวทางให้แก่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

●   ในทุกๆ การลงทุนล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานตั้งอยู่บนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดกรรมวิธีการปฎิบัติงานที่ทันสมัย และสร้างสรรค์ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ทั้งหมดมีส่วนสำคัญในการเสริมแรงผลักดันจากภายในองค์กรของปอร์เช่ให้พัฒนาไปข้างหน้าพร้อมๆ กับการเติบโตของนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ การสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

●   สำหรับประเทศไทย สนใจข้อมูลเกี่ยวกับปอร์เช่ สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ Porsche Centre Bangkok ถ.วิภาวดีรังสิต โทร. 02-522-6655, Porsche Centre Pattanakarn ถ.พัฒนาการ โทร. 02-369-1111 และ Porsche City Showroom Siam Paragon ชั้น 2 โทร. 02-610-9911   ●