June 15, 2017
Motortrivia Team (10175 articles)

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 6 พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน


Press Release

 

●   สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA ประกาศให้สมาชิกยึดระเบียบปฎิบัติของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด หวังสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ระบุก้าวสู่ปีที่ 6 พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เน้นสมาชิกให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ในขณะที่กรมศุลฯ ปรับวิธีคำนวณภาษีรถนำเข้าใหม่มีความคืบหน้า

●   นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมฯ เผยว่า สมาคมได้ก่อตั้งมาครบ 5 ปี และกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 6 ขณะนี้มีบริษัทสมาชิกกว่า 60 บริษัท โดยในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ ในการประชุมครั้งล่าสุด สมาคมฯ ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่า จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามนโยบายของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกพร้อมทั้งทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้มีมติว่าจะเข้มงวดกับการรับสมาชิกใหม่ โดยกติกาการรับสมาชิกใหม่จะต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดกับระเบียบของสมาคม ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมมากกว่าครึ่งหนึ่ง

●   “ที่ผ่านมาก่อนจะมีสมาคม สมาชิกแต่ละรายดำเนินงานตามแบบฉบับของตนเอง ถูกบ้าง ผิดบ้าง ไม่มีความชัดเจน ไม่มีใครชี้นำว่าควรทำแบบไหนถึงถูกต้อง จึงเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย พอมีสมาคมฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ ระยะหลังการทำธุรกิจง่ายขึ้น กฎระเบียบต่างๆ ก็ถูกต้องชัดเจน”

●   “หลังจากที่มีการก่อตั้งสมาคมฯ แล้ว ทุกอย่างก็เริ่มเข้ากระบวนการมากขึ้น มีการประชุมหารือ และนำเสนอถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันก่อนที่จะออกกฏระเบียบต่างๆ และทางคณะกรรมการก็ได้มีการทำความเข้าใจกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมศุลฯ, กรมสรรพสามิต, หรือกระทั้ง สมอ. (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) โดยเฉพาะเรื่องการชำระภาษีอย่างถูกต้อง เฉพาะอย่างยิ่งภาษีนำเข้า”

●   นายสมศักดิ์ กล่าวถึงเรื่องสำแดงราคารถและชำระภาษีนำเข้าว่า ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ประสานงานกับกรมศุลกากรมาโดยตลอด เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และนำมาถ่ายทอดให้สมาชิกถือปฏิบัติตาม ซึ่งในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาสมาชิกของสมาคมฯ ได้ยึดปฏิบัติอย่างดีส่งผลให้การทำธุรกิจราบรื่นขึ้น

●   “สมาชิกของสมาคมฯ มีความตั้งใจตรงกันที่ต้องการให้ธุรกิจรถยนต์นำเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้เกิดการจ้างงาน เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาดรถยนต์ ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ไม่ถูกผูกขาดทางด้านราคา และภาครัฐเองมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีต่างๆ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพิ่ม”

●   นอกจากนี้สมาคมฯ ยังรณรงค์ให้สมาชิกร่วมกันต่อต้านการนำเข้ารถยนต์ที่ผิดกฎหมาย หรือรถยนต์หนีภาษี เพราะนอกจากจะลดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วย

●   นายสมศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “ธุรกิจรถยนต์นำเข้าถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคนไทย ในรูปแบบบริษัท SME เป็นส่วนมาก และได้นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ในแบบพาราอิมพอร์ต ซึ่งในต่างประเทศเองมีรถยนต์หลายๆ รุ่น ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคคนไทย แต่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการไม่ได้นำเข้ามาจำหน่าย ดังนั้นการที่มีธุรกิจรถยนต์นำเข้า จึงเหมือนเป็นการเติมเต็มให้แก่ผู้บริโภค ทำให้มีทางเลือกมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แม้อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพราะบริษัทรถยนต์นำเข้าจะมีความคล่องตัวสูงกว่าในด้านการให้บริการ รวมถึงยังเกิดการแข่งขันในด้านการบริการหลังการขายที่สามารถไปบริการลูกค้าได้ถึงที่ตามจังหวัดต่างๆ เกิดการพัฒนางานฝีมือสายอาชีพช่าง ที่ต้องตามให้เท่าทันเมืองนอก ดังนั้นธุรกิจนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเองก็มีธุรกิจประเภทนี้ดำเนินอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น, จีน, ฮ่องกง, สิงค์โปร์, มาเลเซีย หรืออเมริกา เป็นต้น”

●   “สำหรับความคืบหน้าในการนำเสนอกรมศุลฯ ถึงแนวทางการปรับวิธีจัดเก็บภาษีนำเข้า ทางสมาคมฯ ได้วิงวอนให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องโครงสร้างอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ ที่ทุกวันนี้เรียกเก็บในอัตราสูงสุดที่ 328 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ลาว, เขมร, พม่า, มาเลเซีย หรือฮ่องกง และโครงสร้างนี้ก็ใช้มามากกว่า 25 ปีแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทางสมาคมจึงขอเสนอแนวทางการคำนวณภาษีใหม่ โดยลดอัตราภาษีลงแต่เม็ดเงินภาษีที่เข้ารัฐยังเท่าเดิมหรือมากกว่า ซึ่งจะได้นำเสนอกรมศุลฯ ผ่านไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ซึ่งสมาคมขอวิงวอนเรื่องนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจนี้เกิดการแข่งขันในตลาดรถยนต์ได้มากขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้”

●   สมาคมยังขอให้ทางผู้บริโภคมีความมั่นใจในธุรกิจรถยนต์นำเข้าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเข้ารถยนต์อย่างถูกต้อง การชำระภาษี การจดทะเบียน หรือกระทั่งการบริการหลังการขายที่ดี โดยเฉพาะกับบริษัทสมาชิกของสมาคม

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญติดต่อ สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ โทร. 02-372-1999 แฟ็กซ์ 02-372-0651   ●