Bridgestone เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017
July 30, 2017
Motortrivia Team (3283 articles)

Bridgestone เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017


Press Release

 

●   บริดจสโตนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Industry Expo 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยนำผลิตภัณฑ์หลากรุ่น เช่น ยางรถยนต์นั่ง ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมาร่วมจัดแสดง โดยไฮไลท์อยู่ในกลุ่มยางตระกูล Ecopia ได้แก่รุ่น Ecopia EP 300 สำหรับรถยนต์นั่ง และ Ecopia R 159 สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร

●   นอกจากนั้นยังเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการจนถึงปี 2024 อีกด้วย ภายในงานจึงมีการจัดนิทรรศการเล่าเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก ทั้งความมุ่งมั่นของนักกีฬาสู่เส้นทางโอลิมปิก เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้าชม

●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริดจสโตนได้ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Industry Expo มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากกระแสตอบรับที่ดีและโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำในตลาดยางรถยนต์แล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่จะได้ส่งเสริม สนับสนุน งานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาองค์กร รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า (Serving Society with Superior Quality) ด้วยการร่วมมือเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศซึ่งเป็นฐานการผลิตให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน”

●   Thailand Industry Expo 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ปฎิรูปอุตสาหกรรม ๔.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย’ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และชุมชน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อต่อยอดและขยายผลความสำเร็จสู่ระดับนานาชาติยิ่งขึ้น   ●

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้วยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

●   สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบผลสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 46 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้ บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า Serving Society with Superior Quality ”   ●


Bridgestone : Thailand Industry Expo 2017


 

Honda Jazz