Goodyear เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2560
August 24, 2017
Motortrivia Team (3283 articles)

Goodyear เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2560


Press Release

 

●   บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2 และช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 โดย มร. ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ (Richard J. Kramer) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า“ผลประกอบการที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงภาวะต้นทุนวัตถุดิบผันผวน รวมถึงสภาพการแข่งขันที่มีความท้าทายสูงขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป”

●   “นอกจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นแล้ว ตลาดยางรถยนต์ติดรถ (OE) ยังชะลอตัวลงและความต้องการยางทดแทนในช่วงครึ่งปีแรก ทุกตลาดหลัก ก็ลดลงด้วย แม้พื้นฐานของอุตสาหกรรมจะยังคงแกร่งก็ตาม ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันเหล่านี้ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในครึ่งปีแรกจึงแปรผันอย่างมาก ซึ่งระยะการเดินทางขับขี่ ราคาน้ำมันเบนซิน และอัตราการว่างงาน โดยปกติแล้วเป็นส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมของเรานั้น มีแนวโน้มในอนาคตที่สดใส”

●   “ท่ามกลางสภาพตลาดโลกที่ท้าทายในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เราจึงลดตัวเลขคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานลง สำหรับช่วงที่เหลือของปี แม้จะมีความท้าทายในระยะสั้น แต่ผมยังคงเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของเรา สำหรับการทำเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ให้สำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมระดับเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มที่ดี”

●   ยอดขายในไตรมาส 2 ปี 2560 ของกู๊ดเยียร์ คิดเป็นมูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากยอดผลิตยางลดลง ซึ่งก็ได้รายได้จากการขายส่วนหนึ่งมาชดเชย ทั้งนี้ ปริมาณการขายยาง มียอดรวมทั้งสิ้น 37.4 ล้านเส้น ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2559 โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา และทวีปอเมริกา โดยยอดจำหน่ายยางรถยนต์ทดแทนลดลงร้อยละ 11 และยอดจำหน่ายยางรถยนต์ติดรถ (OE) ลดลงร้อยละ 8

●   กำไรสุทธิของกู๊ดเยียร์ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 คิดเป็นมูลค่า 147 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (58 เซ็นต์ต่อหุ้น) ลดลงจาก 202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (75 เซ็นต์ต่อหุ้น) ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิที่ปรับแล้วในไตรมาส 2 ปี 2560 คิดเป็นมูลค่า 177 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (70 เซ็นต์ต่อหุ้น) ลดลงจาก 314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.16 ดอลล่าร์ต่อหุ้น) ในปี 2559 อัตรากำไรต่อหุ้นจึงปรับตัวลดลง

●   กู๊ดเยียร์ รายงานรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจยางในไตรมาส 2 ของปี 2560 มูลค่า 361 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 531 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยปริมาณยอดจำหน่ายยางรถยนต์ที่ลดลงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ซึ่งได้ยอดขายจากส่วนผสมทางการตลาดและการประหยัดต้นทุนที่ดีขึ้น เข้ามาชดเชยบางส่วน

ผลประกอบการจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน
●   ยอดขายของกู๊ดเยียร์สำหรับหกเดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นผลกระทบมาจากยอดจำหน่ายรวมลดลง ซึ่งได้ยอดขายที่ดีขึ้นจากส่วนผสมทางการตลาด มาชดเชยบางส่วน

●   ในส่วนของยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 77.4 ล้านเส้น ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) ลดลงร้อยละ 6 สะท้อนถึงภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ขณะที่ปริมาณจำหน่ายยางติดรถ ลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากมีปริมาณการผลิตลดลง

●   กำไรสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของกู๊ดเยียร์มีมูลค่า 313 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่มูลค่า 386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) ซึ่งกำไรต่อหุ้นทั้งหมดมีการปรับตัวลดลง

●   กู๊ดเยียร์รายงานรายได้จากการดำเนินธุรกิจยางช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ที่ 746 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และยอดจำหน่ายยางที่ลดลง อย่างไรก็ดี ยอดขายจากส่วนผสมทางการตลาดที่ดีขึ้น และการประหยัดต้นทุน ได้เข้ามาช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงบางส่วน   ●


 

Honda Jazz