August 23, 2017
Motortrivia Team (7769 articles)

Toyota Expo 2017 ต่อยอดความสำเร็จสู่ระดับภูมิภาค


Press Release

 

●   จากผลสำเร็จของงาน โตโยต้า เอ็กซ์โป 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future is Here เมื่อวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2560 ณ สยามพารากอน ที่ทางโตโยต้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาตลอดระยะเวลา 55 ปี ระหว่างโตโยต้ากับสังคมไทย รวมถึงการแสดงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานจำนวนกว่า 6 หมื่นคน

●   ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโตโยต้า เอ็กซ์โป จึงได้ขยายการจัดนิทรรศการดังกล่าวสู่ระดับภูมิภาค โดยรายละเอียดมีดังนี้:

–   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 – 10 กันยายน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น
–   ภาคเหนือ 14 – 21 กันยายน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต จ. เชียงใหม่
–   ภาคใต้ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ. สงขลา

●   โอกาสนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานที่ผ่านมา และอยากขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในแต่ละภูมิภาคร่วมค้นหาคำตอบของสมการแห่งโลกอนาคตที่ทาง โตโยต้าเตรียมไว้ให้กับคนไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และโตโยต้า เอ็กซ์โป จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา   ●


 

Hyundai Smart Deal