DHL จัดงาน DHL Driver’s Day 2017 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
September 19, 2017
Motortrivia Team (5695 articles)

DHL จัดงาน DHL Driver’s Day 2017 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย


Press Release

 

●   ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก จัดงานวันพนักงานขับรถ DHL Driver’s Day เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมปลอดภัยไว้ก่อน และร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อตอบสนองต่อโครงการรณรงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ถนนปลอดอุบัติเหตุ ตามแนวคิดของบริษัทในการยกระดับ “ความปลอดภัย” ไปสู่ “ความปลอดภัยขั้นสูงสุดในอุตสาหกรรมการขนส่ง” โดยพนักงานขับรถจะได้รับการประเมินความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานระดับโลก หลังจากนั้นจะเป็นการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่อย่างต่อเนื่อง

●   งานในวันนี้จัดขึ้นโดย มร.เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐบาล ได้แก่ นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าดีเอชแอล บางนา ลอจิสติกส์ แคมปัส ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เมื่อเร็วๆ นี้

●   (ในภาพ จากซ้าย)  มร.ฌอน กิลเลสพี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการขนส่ง ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดีเอชแอลซัพพลายเชน, นางสาวปิยวรรณ ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก, นายวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก, นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก, มร. เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มประเทศไทย, นายบุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย และ มร. ฌอน มูลเลน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการขนส่ง ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.dhl.co.th   ●


 

Drunk Dont Drive