October 4, 2017
Motortrivia Team (6938 articles)

สิทธิผล We Care “Local Hero” กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 17


Press Release

 

●   สิทธิผล วีแคร์ สานต่อกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “Local Hero” ครั้งที่ 17 นำทีมโดย วิชัย กิ่งชา ผอ.โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดทริปพาตัวแทนพนักงานสิทธิผล กรุ๊ป สุวิทย์ เคนมี พนง.คลังสินค้า ซึ่งร่วมงานกับสิทธิผลกรุ๊ปมากว่า 3 ปี กลับไปสร้างความดีตอบแทนคุณอดีตสถานศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน ด้วยการมอบชุดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา มูลค่าร่วม 100,000 บาท โดยมี เดชา นคะจัด ผอ.โรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ร.ร.บ้านดงหนองบัว อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อเร็วๆ นี้

●   โครงการ “Local Hero กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง” ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดย ทนง ลี้อิสสระนุกูล กก.ผจก. สิทธิผลกรุ๊ป มุ่งเน้นและส่งเสริมพื้นฐานด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ โดยทางโครงการให้ความสำคัญกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าถึงได้ยากหรือยังไม่มีองค์กรใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่กับทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน กระตุ้นการทำดี สร้างความภูมิใจให้เกิดแก่ตัวพนักงานเองในฐานะเป็นผู้ให้ ด้วยการกลับไปเยี่ยมอดีตสถานศึกษา พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับคุณครูและน้องๆ ทั้งยังได้เป็นบุคคลต้นแบบอันดีด้านความกตัญญูให้นักเรียนรุ่นน้องยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

●   หลังจากปฏิบัติภารกิจ ณ ร.ร.บ้านดงหนองบัว จ.นครพนมเป็นที่เรียบร้อย คุณวิชัยได้นำคณะเดินทางต่อไปยัง ร.ร.บ้านหนองโมก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาวพร้อมขนม ให้แก่เด็กนักเรียนตามที่ ผอ.โรงเรียน ศิรประภา เพ็งศิริ ติดต่อขอรับบริจาค และประสานขอความช่วยเหลือเข้ามา สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มให้แก่น้องๆ นักเรียนรวม 88 คน แบบไม่รู้ลืม

●   ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ได้ที่ facebook.com/sittipolwecare   ●


 

Drunk Dont Drive