ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จัดแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน 2017
October 25, 2017
Motortrivia Team (5397 articles)

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จัดแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน 2017


Press Release

 

●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัด การแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน ประจำปี 2560 (Thairung Skills Competition 2017) โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะในสายงานช่าง ทั้งสิ้น 5 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม (Welding), ช่างเคาะ (Handwork), ช่างปรับแต่งแม่พิมพ์ (Die Fitting), ช่างพ่นซ่อมสี (Paint Repair) และ ช่าง CNC (NC Operator) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานในกลุ่มงานต่างๆ ที่ใช้ทักษะฝีมือ

●   การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ไทยรุ่งฯ มีการจัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.thairung.co.th   ●


 

Drunk Dont Drive