October 17, 2017
Motortrivia Team (8260 articles)

TR Transformer II คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560


Press Release

 

●   รถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในการประกวดรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 90 กว่าผลงาน

●   รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย ยังไม่มีรถยนต์บริษัทไหนหรือรถยนต์ประเภทใดเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อน รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่ารถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II เป็นนวัตกรรมที่ สร้างความภูมิใจให้กับบริษัทไทยรุ่ง และคนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านนวัตกรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในปีแห่งการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของไทยรุ่ง

●   แนวคิดในการพัฒนารถยนต์ TR Transformer เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาดรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ หรือรถยนต์ที่ใช้ในภารกิจทางการทหาร และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในขณะนั้นยังไม่มีผู้ผลิตในประเทศไทย ที่สามารถผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่จึงเป็นการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง และค่าบำรุงรักษาสูง

●   ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศให้ประหยัดงบประมาณ และลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเข้ารถยนต์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้คิดพัฒนารถยนต์ตรวจการณ์ โดยพัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายต่างจากรถทั่วไป โดยการนำเอาโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกปิกอัพ (pick up) ที่มีการผลิตขายในประเทศมาพัฒนาออกแบบผลิตตัวถังใหม่ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจ ทั้งเป็นรถยนต์นั่งทั่วไป และรถอเนกประสงค์สำหรับภารกิจทางการทหาร และภารกิจพิเศษของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ารถยนต์นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีอรรถประโยชน์มากกว่า ออกแบบให้ขนาดใหญ่กว่า มีฟังชั่นการใช้งานหลากหลาย เพราะสามารถนั่งโดยสารได้ 5- 11 ที่นั่ง ในราคาประหยัด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

●   TR Transformer เป็นรถยนต์ที่มีความสมบูรณ์แบบได้มาตรฐานสากล ที่ง่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ เพราะใช้ชิ้นส่วนหลักเช่นเดียวกันกับรถปิกอัพทั่วไป และยังสามารถดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รถที่ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD), รถบังคับการควบคุม Drone, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น จนสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา ได้กว่า 200 คัน และมีแผนที่จะส่งออกไปอีกหลายประเทศในอาเซียน

●   ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา รถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II ยังได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าถึง หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีการพิเศษได้

●   นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นพัฒนารถตรวจการณ์ รุ่นนี้ให้มีคุณสมบัติเหนือกว่า คู่แข่ง รถ PPV ทั่วไปในประเทศ เพราะเป็นรถตรวจการณ์รุ่นเดียว ที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมของคนไทย ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท เช่น รถ Special Purpose ต่างๆ, รถยนต์ไฟฟ้า, รถมินิบัส และรถบัสไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่อตัวถัง และผลิตยานยนต์เฉพาะทาง (Special Purpose Automobile) ในอาเซียน และเอเชีย เช่น รถบัส, รถมินิบัส, รถพยาบาล, รถดับเพลิง, รถบรรทุกเพื่อการขนส่งประเภทต่างๆ เป็นต้น”

●   “ดังนั้น การพัฒนารถยนต์ TR Transformer II จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และในเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 พร้อมเปิดตัวรถ TR Transformer II รุ่นพิเศษ 50 ปี ซึ่งเป็น Limited Edition สำหรับในช่วงฉลองครบรอบ 50 ปีเท่านั้น”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.thairung.co.th   ●


 

Hyundai Staria 2021