Hyundai H-1 Black Series

Toyota Dream Car Art Contest 2017 เยาวชนไทยคว้ารางวัลที่ประเทศญี่ปุ่น

Toyota Dream Car Art Contest 2017 เยาวชนไทยคว้ารางวัลที่ประเทศญี่ปุ่น

Press Release

 

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยจากการคว้ารางวัลประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลกในหัวข้อ โตโยต้ารถยนต์ในฝัน : Toyota Dream Car Art Contest 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

●   Toyota Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ

●   นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ที่เราได้จัดกิจกรรม Toyota Dream Car Art Contest ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในระดับประเทศผู้ชนะเลิศจากการประกวด ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล และเหรียญรางวัลระดับโลก จำนวน 3 รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง”

●   “ทั้งนี้สำหรับการประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ให้เป็นผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับประเทศ และส่งผลงานทั้ง 9 ผลงานของเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมาเด็กไทยสามารถสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลจากเวทีนี้ทุกปี สำหรับในปีนี้ผลงานของเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้ง โดยได้รับเหรียญทองแดงระดับโลกมาทั้งหมด 3 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมทั้งหมด 830,000 ผลงาน จาก 79 ประเทศทั่วโลก”

●   รายชื่อผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับประเทศ Toyota Dream Car Art Contest 2017 ที่เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้แก่:


ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา


●   รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี  :  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ด.ญ. ไรวินธ์ สิริลัพท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา ในชื่อผลงาน The Face Dream Car

●   รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี  :  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ในชื่อผลงาน Gold Fish Family car

●   รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี  :  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา โรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร
ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ


ด.ญ. สิริณญา สมบัติพรม


●   ผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น Toyota Dream Car Art Contest 2017 ได้แก่:

●   รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี  :  รางวัลเหรียญทองแดงระดับโลก ด.ญ. สิริณญา สมบัติพรม โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จ. ลำปาง ในชื่อผลงาน รถเจ้าเต่าสร้างท้องทะเล

●   รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี  :  รางวัล เหรียญทองแดงระดับโลก ด.ญ. ภัควรัญชญ์ แก้วขาว โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ. หนองคาย ในชื่อผลงาน รถนกกระจอกเทศ

●   รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี  :  รางวัล เหรียญทองแดงระดับโลก ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา โรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ


ด.ญ. ภัควรัญชญ์ แก้วขาว


●   “การที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลระดับโลกเช่นนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชน ผู้มีความสามารถให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก จนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและเป็นความมุ่งมั่นของโตโยต้า ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เราขอมอบให้แก่สังคมไทย ดังเช่นสโลแกนที่ว่า โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”  นายวุฒิกร กล่าวในที่สุด

●   ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลก Toyota Dream Car Art Contest ได้ที่เว็บไซต์ www.dreamcarthailand.com และ Facebook Fanpage : www.facebook.com/DreamCarArtContest   ●


 Honda Jazz
 

Send this to a friend