Archive

1.4Kviews ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   100 ปีที่แล้ว เชฟโรเลตได้เปิดตัวรถกระบะชื่อ “หนึ่งตัน” ในปี 1918 (1918 One-Ton) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศตวรรษของการพัฒนารถกระบะ นับตั้งแต่นั้นมา เชฟโรเลตได้ให้ความสำคัญกับการผลิตรถกระบะที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคน

2Kviews Posted by : Man from the Past   ●   รัฐบาลไทยกำลังพยายามผลักดันรถ 3 ล้อตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า โดยหวังเป็นยวดยานตามมาตรฐานและมีการนำไปใช้ในโลก เห็นการดำริแล้วรู้สึกดีใจ เพราะลู่ทางที่จะได้รับความสำเร็จมีเหลือล้น แต่อยากแนะนำเล็กน้อยว่า อย่าได้คิดพัฒนารถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถ