November 27, 2017
Motortrivia Team (8252 articles)

GM รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกัน 6 ปีซ้อน


Press Release

 

●   เจนเนอรัล มอเตอร์ส และ เชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 หรือ 2017 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีของสังคม

●   จีเอ็มได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้จากการพิจารณาโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซึ่งต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความใส่ใจในเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของสังคม การสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่เศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และความยั่งยืนของโครงการรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินธุรกิจและการช่วยเหลือสังคม พร้อมกับมีการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของจีเอ็ม

●   “การดำเนินงานของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ทั่วโลกมุ่งสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ การได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยาวของจีเอ็มที่ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางของเราที่จะช่วยขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้น”  เอียน นิโคลส์ (Ian Nicholls) ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

●   จีเอ็มให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยภายใต้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมใน “การขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้น”ศูนย์การผลิตจีเอ็มในจังหวัดระยองเป็นโรงงานปลอดการฝังกลบ และได้รับการยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองว่ามีการจัดการด้านธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม ศูนย์การผลิตในระยองยังเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ และ 1 ใน 7 โรงงานในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์จี อวอร์ด 2017 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

●   ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พนักงานและผู้บริหารของจีเอ็ม ประเทศไทยกว่า 150 คนได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน และปล่อยปลาท้องถิ่นกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

●   จีเอ็มยังเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

●   กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของจีเอ็มและเชฟโรเลต เพื่อส่งเสริมชุมชนที่ชาญฉลาด เข้มแข็ง และปลอดภัยยิ่งขึ้นตลอดทั้งปีที่แล้ว มีดังนี้:

●   ในเดือนธันวาคม 2559 เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนกว่า 40 คนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบขับจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมกับตัวแทนพนักงานและผู้จัดจำหน่ายของเชฟโรเลตในการมอบอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้จำเป็น ยารักษาโรค และหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช พร้อมกับร่วมปรับปรุงฟื้นฟูโรงอาหาร ห้องครัว ห้องสมุด และสนามกีฬาของโรงเรียนดังกล่าวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล

●   ในเดือนมกราคม 2560 เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย และผู้จัดจำหน่ายได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปีในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ขบวนรถยนต์เชฟโรเลตกว่า 10 คันได้บรรทุกถุงยังชีพจำนวน 1,200 ชุดเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในอำเภอปากพนัง พระพรหม เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

●   ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เชฟโรเลตยังเปิดตัวแคมเปญบริการพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้งานรถยนต์ได้อย่างเร็วที่สุด

●   ในด้านสุขภาพและความปลอดภัย จีเอ็ม และพนักงานได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนสำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและจัดให้มีการบริจาคโลหิตภายในองค์กรเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยอยู่เสมอ

●   ในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมนั้นจีเอ็มได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายเช่นกัน อาทิ สภาสตรีจีเอ็มที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อช่วยให้จีเอ็มเป็นบริษัทที่น่าทำงานสำหรับผู้หญิงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.chevrolet.co.th   ●


 

Hyundai Staria 2021