December 29, 2017
Motortrivia Team (7725 articles)

ตำรวจทางหลวงและ GS Battery ประกาศพร้อมเป็นพลังเพื่อคุณทุกเส้นทาง ครั้งที่ 4


Press Release

 

●   บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทย ประกาศโครงการ “GS Battery พร้อมเป็นพลังเพื่อคุณทุกเส้นทาง” ครั้งที่ 4 สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่  คืนกำไรสู่สังคม ผนึกกำลังร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยบริการกรมทางหลวง 4 แห่ง

●   พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า “ทั้งภาครัฐและเอกชนถือเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการที่มีความพร้อมสูง เนื่องจากมีการบูรณาการทั้งกำลังคน อุปกรณ์ ข้อมูล มาใช้ในทุกภาคส่วน ซึ่งเมื่อพวกเราร่วมมือช่วยกันกันทุกฝ่าย และอยากจะฝากถึงผู้ใช้รถว่า ให้เช็คความพร้อม ในการเดินทาง เมื่อรถพร้อม คนพร้อม ข้อมูลพร้อม ท่านก็สามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาอันสมควร”

●   นายวรนินทร์ อัษฎามงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “จากนโยบายของ คุณประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ได้มอบหมายให้สานต่อจัดโครงการณรงค์ GS Battery พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทาง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดย GS battery ได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง ในการดูแลพี่น้องชาวไทยที่เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท โดยลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ หน่วยบริการทางหลวง  4 จุดสำคัญ ดังนี้:

จุดที่ 1 : หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว จังหวัดเพชรบุรี
จุดที่ 2 : จุดพักรถถนนมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
จุดที่ 3 : หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดที่ 4 : หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับกวาง  จังหวัดสระบุรี

●   สำหรับ โครงการ “GS Battery พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทาง” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลัก เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย คือ:

1.    เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ฟรี
2.    มอบแบตเตอรี่ Hybrid Extra 135 และ MFX Series ให้แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวง รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท
3.    มอบน้ำดื่ม ผ้าเย็น และลูกอม เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

●   ทั้งนี้ GS Battery แบตพลังอึด ผู้นำตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อให้คนไทยทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.gsbattery.co.th   ●


 

Hyundai Smart Deal