Hyundai H-1 Black Series

Toyota Art Camp 2017 มอบรางวัลผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม

Toyota Art Camp 2017 มอบรางวัลผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม

Press Release

 

●   นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design Course) โดยนักออกแบบมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นบริษัท คาราส (Charas) ภายใต้โครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” หรือ Toyota Art Camp เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ Gallery Hall หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ขยายโครงการค่ายศิลปะโตโยต้าสู่ระดับอุดมศึกษา ผ่านความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า OTOP ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นโครงการนำร่องที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดขอนแก่น

●   และในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการดังกล่าวสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน และมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง

●   โอกาสนี้ โตโยต้าได้จัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท มีนักศึกษาและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่เข้ารับการอบรม ร่วมส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม
1.    ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) ทีม BPK ผลิตภัณฑ์ ชาคาโมมาย
2.    รองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 12,000 บาท)  ทีม Sabaidee ผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
3.    รองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 9,000 บาท) ทีม Good Luck ผลิตภัณฑ์ หญ้าหวาน

●    นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มีแผนงานที่จะร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าสานต่อโครงการดังกล่าวสู่ระดับอุดมศึกษา ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยช่วงต้นปี พ.ศ.2561 จะขยายไปอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการค่ายศิลปะโตโยต้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งยกระดับสินค้าโอทอปของประเทศไทยให้มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”   ●


 


Tags assigned to this article:
CSRToyotaToyota Art Campโตโยต้า

Honda Jazz
 

Send this to a friend