Goodyear มอบสิทธิพิเศษในโปรแกรม Worry Free รับปี 2561
January 19, 2018
Motortrivia Team (3283 articles)

Goodyear มอบสิทธิพิเศษในโปรแกรม Worry Free รับปี 2561


Press Release

 

●   กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบสิทธิพิเศษและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากู๊ดเยียร์ตลอดปี 2561 เมื่อซื้อยางกู๊ดเยียร์ ครบ 4 เส้น ไม่จำกัดรุ่น และลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.goodyear.co.th/wfa รับทันที! สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม “Worry Free ขับขี่ปลอดภัย” (Worry Free Assurance) อาทิ การดูแลความเสียหายจากสภาพถนน การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินข้างทางตลอด 24 ชั่วโมง การรับประกันคุณภาพสินค้านาน 5 ปี รวมถึงรับประกันความพึงพอใจ 14 วัน เป็นต้น

●   ทั้งนี้ โปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้:

●   รับประกันความพึงพอใจ 14 วัน – หากไม่พึงพอใจในคุณภาพของยางภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ซื้อ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ในการซื้อยางกู๊ดเยียร์เส้นใหม่ได้ทันที (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยลูกค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อใช้สิทธิ หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับประกันในส่วนนี้

●   รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน – เมื่อยางเกิดความเสียหายจากสภาพของถนน (อาทิ ยางบาด บวม แตก หลุมบ่อตามถนน หรือรอยรั่วจากตะปู) ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ มอบสิทธิเปลี่ยนยางฟรีทันที

●   รับประกันคุณภาพสินค้านาน 5 ปี – รับประกันคุณภาพของยางจากกระบวนการผลิตนาน 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อ หรือในกรณีที่ยางหมดสภาพการใช้งาน ซึ่งยางทุกเส้นไม่ว่าจะผลิตเมื่อใดก็ตาม เมื่อสึกหรอจากการใช้งานตามปกติจน ถึงจุด Tread Wear Indicator

●   บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง – สำหรับลูกค้าที่ซื้อยางกู๊ดเยียร์ ครบ 4 เส้น ที่ร้านค้าทั่วไปจะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 1 ปี และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อยางจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ จะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 2 ปี

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ โทร. 02-305-8585 หรือ www.goodyear.co.th/wfa   ●


 

Honda Jazz