January 28, 2018
Motortrivia Team (6906 articles)

Grab จับมือมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ผลักดันความปลอดภัยบนท้องถนนสู่เด็กไทย


Press Release

 

●   แกร็บ บริษัทด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย องค์กรไม่แสวงผลกำไร มอบหมวกนิรภัยจำนวน 800 ใบ ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดช่องนนทรี ในโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” หวังมุ่งลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมสนับสนุนการจัดอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง

●   “การมอบการเดินทางที่ปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของการให้บริการของเรา” นางสาวภารดี สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  แกร็บจึงเดินหน้าในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก โดยเราเชื่อว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กๆ รวมทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกหมวกนิรภัยที่เหมาะสม พร้อมอบรมวิธีใช้งานที่ถูกวิธี จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องที่จะช่วยสนับสนุนและช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนถนนของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราหวังว่าโรงเรียนวัดช่องนนทรีจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการ ‘เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน’ ซึ่งจะช่วยจุดประกายให้โรงเรียนต่างๆ ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยเช่นกัน”

●   ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ปี 2558 พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 19  ปีทั่วโลกประมาณ 220,000 คน ที่ต้องเสียชีวิตบนท้องถนน โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่มีรายได้สูงถึง 3 เท่า ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของเด็กไทยอายุระหว่าง 1 – 14 ปี ซึ่งโดยเฉลี่ย 1 ล้านคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และเด็ก 99% จากจำนวนที่เสียชีวิตนั้นไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลล่าสุด พบว่าเด็กไทยเพียง 7% เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัย

●   “เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีอย่างไร” นางรัตนาวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าว “โครงการนี้ตั้งใจจะมอบความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่จัดการอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ครูและผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ เราพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่างแกร็บ รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการ ‘เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน’ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะเดินทางบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น”

●   ข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย พบว่าโรงเรียนวัดช่องนนทรีตั้งอยู่ในแหล่งที่มีการจราจรหนาแน่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นักเรียนกว่า 95% ใช้รถจักรยานยนต์และจักรยานในการเดินทาง ไป-กลับจากโรงเรียน แต่มีเด็กเพียง 2% เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย

●   ในพิธีเปิดโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” นี้ มีทั้งเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการมอบหมวกนิรภัยจากแกร็บ และการสาธิตวิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง โดยมี นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พ.ต.อ. กษิต ศรีธรรมมาสุข ผู้กำกับตำรวจนครบาลบางโพงพาง นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสมาชิกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
●   มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศการทำงานเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศที่มีรายได้ในระดับต่ำและรายได้ระดับปานกลางมาเป็นเวลากว่า 16 ปี มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียได้รับการส่งมอบโครงการความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ต่างๆ ทั่วเอเชียและแอฟริกา ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.aip-foundation.org หรือเชื่อมต่อกับเราได้ที่ FB @AIPFoundation

เกี่ยวกับ แกร็บ
●   แกร็บ (Grab) คือผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งแบบออนดีมานด์และการชำระเงินผ่านมือถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความท้าทายของเราคือการแก้ปัญหาด้านระบบขนส่งและทำให้คนทั้ง 620 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างแท้จริง แกร็บถือเป็นผู้บุกเบิกในการมอบทางเลือกการเดินทางที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถืออย่างแกร็บเพย์ ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงระบบการชำระเงินและการเงินการธนาคารในรูปแบบออนไลน์ให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่หลายล้านคนในภูมิภาค ในปัจจุบัน แกร็บให้บริการใน 8  ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า ไทยและกัมพูชา สามารถอ่านและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grab.com   ●


 

Drunk Dont Drive