January 10, 2018
Motortrivia Team (6734 articles)

นอรเวย์ยอดจำหน่ายรถไฮบริดและไฟฟ้า ทะลุ 50% เป็นครั้งแรก


Posted by : AREA 54

 

●   OFV หรือ Opplysningsradet for Veitrafikken หน่วยงานด้านการจราจรของนอรเวย์ เผยว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ มียอดจำหน่ายรวมที่นับจากจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ทะลุเกินกึ่งหนึ่งเป็นครั้งแรก โดยยอดจดทะเบียนรถไฮบริด/ไฟฟ้าคิดเป็น 52% ในขณะที่รถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิล เบนซิน/ดีเซล มียอดรวมลดลงเหลือ 48%

●   “ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มาร์เก็ทแชร์ของตลาดรถเชื้อเพลิงฟอสซิลต่ำกว่า 50%” Oeyvind Solberg Thorsen หัวหน้าหน่วยงาน OFV ให้ความเห็น

●   ตัวเลข 52% นี้เพิ่มขึ้นจาก 40% ในช่วงปี 2016 โดยในจำนวนยอดจดทะเบียนรถใหม่ทั้งหมด หากไม่นับรวมรถยนต์พลังงานไฮบริด ตัวเลขเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ล้วนๆ ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดี โดยในปี 2016 นั้น นอรเวย์มียอดจำหน่ายรถไฟฟ้าล้วนที่ 29% และเพิ่มขึ้นมาเป็น 39% ในปี 2017

●   OFV รายงานว่า การที่ผู้คนในนอรเวย์ตื่นตัวเรื่องพลังงานยุคใหม่นั้น นอกจากจะเป็นเพราะรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีราคาต่ำลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการสร้างแรงจูงใจของรัฐฯ เองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีค่าที่จอดรถตามจุดต่างๆ, ฟรีค่ารีชาร์จตามสถานีชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะบางส่วน รวมทั้งฟรีค่าทางด่วน, อุโมงค์ และเรือข้ามฟากด้วย ซึ่งในปีหนึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนที่ประหยัดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

●   ทั้งนี้ 4 รุ่นรถไฮบริด/ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในนอรเวย์ประจำปี 2017 คือ Volkswagen e-Golf, BMW i3, Toyota Rav4 Hybrid และ Tesla Model X.

●   บ้านเราถ้าจะให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเกิด คงต้องหวังให้รัฐบาลและบริษัทผู้ผลิตช่วยกันหามาตรการพิเศษให้เร่งด่วนกว่านี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นราคาจำหน่ายหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จแบตเตอรี่ที่ขยับตัวกันช้ามากถึงมากที่สุด   ●

หมายเหตุ : ภาพประกอบ Volkswagen e-Golf รุ่นปี 2017


 

Drunk Dont Drive