January 24, 2018
Motortrivia Team (10076 articles)

Hyundai Blue Santa 2561 มอบของให้น้องๆ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน


Press Release

 

●   บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Hyundai Blue Santa นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันมอบอาหารว่างและของใช้จำเป็นให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จำนวนทั้งสิ้น 90 คน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมส์ มอบของที่ระลึก และแจกไอศกรีมให้แก่น้องๆ อีกด้วย

●   Hyundai Blue Santa เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่สนับสนุนโดย บริษัท ฮุนได มอเตอร์ จำกัด โดยมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วโลก ได้ช่วยเหลือสังคมรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่และส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮุนได ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.hyundai.co.th   ●


Hyundai Blue Santa 2561