Nissan พร้อมทดสอบรถบัสไฟฟ้า เทคโนโลยี Nissan LEAF
January 29, 2018
Motortrivia Team (5551 articles)

Nissan พร้อมทดสอบรถบัสไฟฟ้า เทคโนโลยี Nissan LEAF


Press Release

 

●   เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่พัฒนาโดยนิสสัน สำหรับ Nissan LEAF จะถูกนำมาใช้ในโครงการรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนิสสัน ประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มวิ่งทดสอบในเดือนกุมพาพันธ์ 2018 โดยมีเป้าหมายหลักคือยกระดับการขนส่งสาธารณะให้ปลอดการปล่อยมลพิษ ได้รับการยอมรับในวงกว้างและมีราคาที่เข้าถึงได้

●   ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ที่ริเริ่มนำความสามารถและความชำนาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาครัฐบาล และ ภาคของสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น ในการลดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถประจำทางและรถบรรทุก โดยการทดสอบภาคสนามมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ที่เมืองคุมาโมโตะ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น

●   สำหรับอุปสรรคที่สำคัญในการสร้างยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ คือค่าใช้จ่ายที่สูงในการพัฒนาและการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีต้นแบบที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยนิสสัน จะทำให้ต้นทุนการผลิตรถบัสโดยสารไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก

●   รถบัสโดยสารภายใต้ชื่อ “โยกะ อีโค บัส” (Yoka ECO Bus) จะใช้กระแสไฟฟ้าจากชุดแบตเตอรี่แพค 3 ชุด มอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว และชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) จาก Nissan LEAF พร้อมด้วยชุดระบบส่งกำลังที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรถบัส รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิค โดยนิสสันหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายในการสร้างระบบขนส่งสาธารณะ ที่รถโดยสารจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น

●   “เราหวังว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของญี่ปุ่นโดยการสร้างมาตรฐานการผลิตรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV bus) ด้วยความช่วยเหลือด้านวิทยาการจากผู้ผลิตรถยนต์” รองศาสตราจารย์ โทชิโร มัทซูดะ (Toshiro Matsuda) จากมหาวิทยาลัยคุมะโมะโตะ หัวหน้าโครงการฯ กล่าว “เป้าหมายของเราคือการพัฒนารถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่มีความสมดุลในแง่ของ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการพัฒนาที่ต่ำ”

●   นิสสันสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมในระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานและการนำรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ถือเป็นส่วนสำคัญของ แนวคิดของการเคลื่อนที่อัจฉริยะหรือ นิสสัน อินเทลลิเจนท์ โมบิลิตี้ (Nissan Intelligent Mobility) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการเปลี่ยน รูปแบบของพลังงานที่ขับเคลื่อนรถยนต์ รูปแบบของการขับขี่ และการบูรณาการเข้าสู่สังคมของรถยนต์

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ en.nissan.co.th   ●


2018 Yoka ECO Bus Prototype by Nissan


 

Drunk Dont Drive