February 6, 2018
Motortrivia Team (7768 articles)

เมคเกอร์รุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชุมชน


Press Release

 

●   อุบัติเหตุและอุบัติภัยนับเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1.25 ล้านราย สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ทั้งนี้เป็นเพราะ ‘ความปลอดภัย’ เป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรใส่ใจ และสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ อย่างชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต

●   ด้วยเหตุนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2’ เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ (makers) หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน’ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม

●   ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 ส่งเสริมให้เยาวชนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างความสนใจให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานสำคัญของการผลักดันประเทศไทยสู่ Makers Nation ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เพราะเมกเกอร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล กระทรวงฯ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้ร่วมมือกับเชฟรอน ประเทศไทย จัดการประกวดนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนไทยจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะลงมือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมแห่งนวัตกรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”

●   ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “การประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วม 340 โครงการ โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 โครงการ แบ่งเป็นสายสามัญ 10 โครงการ และสายอาชีพ 10 โครงการ ทุกผลงานประดิษฐ์ล้วนแต่แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนไทย ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด นำไปเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนได้จริง และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สวทช. ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

●   ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับนักเรียนนักศึกษาสายสามัญ ได้แก่ ผลงาน ‘BCC E-TM (Bangkok Christian College Electronic Traffic Management)’ โดยนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสายอาชีพ ได้แก่ ผลงาน ‘ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง’ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งนักเรียน-นักศึกษาเจ้าของผลงานชนะเลิศแต่ละประเภท ได้รับทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงผลงานของเมกเกอร์ระดับโลกที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

●   เด็กชายพิวัฒน์ ศุภวิทยา และ เด็กชายศุภสิทธิ์ พัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้ชนะเลิศสายสามัญ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน ‘BCC E-TM (Bangkok Christian College Electronic Traffic Management)’ ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์มาเพื่อลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนที่มักเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเวลาผู้ปกครองจอดรถรับ-ส่งนักเรียน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มาพร้อมกับระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยกล้อง LPR และส่งข้อมูลไปยังแท็บเล็ต (Tablet) และสัญญาณไฟบนกรวย เพื่อให้รถบริเวณดังกล่าวใช้ช่องทางจราจรจอดรับ-ส่ง ได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้น เซิร์ฟเวอร์จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน เพื่อช่วยประกาศเรียกนักเรียนที่ผู้ปกครองมาถึงแล้ว แต่หากตรวจสอบป้ายทะเบียนไม่ตรงกับรถในฐานข้อมูลผู้ปกครอง จะมีสัญญาณไฟสีแดงเตือนให้ออกจากช่องจอดรับ-ส่งทันที นอกจากนี้หากจอดเกินเวลา กรวยอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ระบบอัลตราโซนิกจะช่วยจับเวลาและส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ปกครองรอเกิน 1 นาที ผลงานได้นำไปทดลองใช้จริงและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาการจราจรได้จริง ตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางผู้ปกครอง ตำรวจ และโรงเรียน เพื่อนำมาใช้จริง ต่อจากนี้ ทางทีมยังมีแผนพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้ผู้ปกครองส่งข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของตนง่ายยิ่งขึ้น”

●   นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ และ นายวีระพล บุญจันทร์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้ชนะเลิศสายอาชีวศึกษา กล่าวว่า “ทางทีมเล็งเห็นว่า ทุ่นทะเลแบบเดิมสามารถใช้ได้เพียงตอนกลางวัน ทำให้บางครั้งเกิดอุบัติเหตุในตอนกลางคืน เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข เราจึงพัฒนาผลงาน ‘ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง’ ซึ่งเป็นทุ่นที่มีแสงไฟ ซึ่งใช้คลื่นที่มีอยู่แล้วในทะเลมาทำให้ generator เกิดการหมุนและผลิตเป็นพลังงานสำหรับแสงไฟตอนกลางคืน นำไปสู่การลดอุบัติเหตุสำหรับชาวประมงและผู้สัญจรทางน้ำ เราได้นำทุ่นนี้ไปทดลองใช้งานจริงและพบว่าทุ่นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้จริง โดยทางทีมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีบริษัทที่สนใจสนับสนุนและนำไปดำเนินการและใช้งานจริงในชุมชน”

●   เยาวชนจากทั้งสองทีมยังกล่าวเสริมอีกว่า “ระหว่างการประกวด เราได้เข้าร่วมเวิร์กช็อป ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยกับเมกเกอร์ที่มีความชำนาญหลากหลาย เช่น เครื่องยนต์ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น ก่อนจะเริ่มการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยให้คำปรึกษา ทั้งทางด้านเทคนิค การพัฒนาผลงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลงานไปจนถึงการทดลองใช้งานจริง ทำให้เราได้เรียนรู้ผ่านการลงพื้นที่และลงมือทำจริงกับเมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีประโยชน์มาก ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากเดิม และยังเกิดความภูมิใจที่ตนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป หลังจากการประกวดครั้งนี้ อยากเชิญชวนและสนับสนุนให้รุ่นน้องมาร่วมงานในปีหน้าอีกด้วย”

●   นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การประกวด Young Makers Contest เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ซึ่งเป็นความร่วมมือตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม โดยโครงการ Chevron Enjoy Science ได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ  จัดโครงการประกวด Young Makers Contest ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้ได้สร้างสรรค์ และแสดงออกทางความคิด ออกมาเป็นผลงานประดิษฐ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม ทั้งนี้ ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่สามารถส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้จริง แสดงให้เห็นว่านักเรียน-นักศึกษาไทย ล้วนมีความสามารถเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือเมกเกอร์มืออาชีพ ทัดเทียมกับนานาประเทศ พร้อมเป็นพลังคนแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่ Makers Nation อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.chevronthailand.com   ●

เกี่ยวกับโครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
●   โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ   ●


 

Hyundai Smart Deal