Thai Bridgestone ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลัก Paralympic อย่างเป็นทางการ
February 2, 2018
Motortrivia Team (3283 articles)

Thai Bridgestone ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลัก Paralympic อย่างเป็นทางการ


Press Release

 

●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด พร้อมด้วย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี (2561 – 2564 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยบริดจสโตนในการร่วมสานฝันทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับสากล

●   “ในปี 2560 ไทยบริดจสโตนได้เริ่มสนับสนุนโครงการสานฝันฮีโร่ ปีที่ 4 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้พิการและเหล่าทหารกล้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเฟ้นหาฮีโร่ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป”

●   “ไทยบริดจสโตนจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ “กีฬา” และเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมและลดความ เหลื่อมล้าทางสังคมพร้อมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตนผ่าน Our Way to Serve”* มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าว

●   ในปี 2559 บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (สานักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งโตเกียว ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โตเกียวพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ไทยบริดจสโตนจึงพร้อม มุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬาให้พิชิตฝันไปสู่การแข่งขันทั้ง เอเชียน พาราเกมส์, อาเซียน พาราเกมส์, พาราลิมปิก เกมส์ และการแข่งขันในเวทีอื่นๆ ต่อไปได้สำเร็จผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

* Our Way to Serve หรือ วิถีในการดาเนินงานของบริดจสโตน คือ เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยมุ่งเน้นพัฒนา 3 ด้านหลักด้วยกันคือ 1. พัฒนาระบบการขนส่ง/การเดินทางอัจฉริยะที่ปลอดภัย (การขนส่ง) 2. สร้างสังคมที่เข้มแข็งและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ (ผู้คน) และ 3. สร้างสมดุลระหว่างการดาเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)

เกี่ยวกับบริดจสโตน

●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยำงรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th   ●


 

Honda Jazz