Hyundai H-1 Black Series

ชมรมค่ายอาสาฯ ไทยรุ่ง สร้างโรงครัวและห้องเก็บอุปกรณ์ รร. บ้านห้วยกบ จ.กาญจนบุรี

ชมรมค่ายอาสาฯ ไทยรุ่ง สร้างโรงครัวและห้องเก็บอุปกรณ์ รร. บ้านห้วยกบ จ.กาญจนบุรี

Press Release

 

●   ชมรมค่ายอาสาพัฒนา “ตามรอยเท้าพ่อ” บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมค่าอาสาประจำปี 2561 สร้างโรงครัว และห้องเก็บอุปกรณ์ทำครัว มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขาบ้านประไรโหนก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้ยังร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนกว่า 80 คน

●   ทั้งนี้ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาตามรอยเท้าพ่อของไทยรุ่งฯ เป็นการรวมกลุ่มของพนักงานในกลุ่มบริษัท เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กในชนบท โดยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมค่ายอาสาฯไทยรุ่งในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.thairung.co.th   ●


 


Tags assigned to this article:
CSRไทยรุ่ง

Honda Jazz
 

Send this to a friend