March 7, 2018
Motortrivia Team (10150 articles)

2018 VW SEDRIC School Bus Concept ต้นแบบรถโรงเรียนอัตโนมัติ


Posted by : AREA 54

 

●   ทิ้งช่วงจากการเปิดตัวแนวคิดบริการสาธารณะระบบอัตโนมัติผ่านรถต้นแบบ Volkswagen SEDRIC Concept (ซึ่งย่อมาจาก self-driving cars ตรงๆ) โฟล์คสวาเกนได้ต่อยอดแนวคิดนั้นด้วยการเปิดตัวรถต้นแบบรุ่นใหม่ Volkswagen SEDRIC School Bus Concept ในงาน 2018 Geneva Motor Show โดยขยายการบริการจากรถรับ-ส่งในลักษณะ Robo-Taxi ไปยังกลุ่มรถโรงเรียนสำหรับรับ-ส่งนักเรียนด้วย ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 5.

●   จากภาพประกอบ SEDRIC School Bus Concept มีกายภาพเหมือนกับ SEDRIC Concept ครับ เพียงแต่คลุมด้วยพื้นสีใหม่แบบเหลืองสลับดำ ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วมันน่าจะรองรับผู้โดยสารได้น้อยเกินไปหากจะนำมาใช้งานจริงในอนาคต

●   ตัวห้องโดยสารยังคงประกอบด้วยเบาะคู่แบบเลาน์จ หันหน้าเข้าหากัน พื้นที่ตรงกลางเปิดโล่ง รองรับผู้โดยสารแบบสบายๆ 4 ที่นั่ง มีจอ OLED ขนาดใหญ่สำหรับเชื่อมต่อและแสดงผลระบบความบันเทิงสำหรับคนยุคใหม่… อย่างไรก็ตาม โฟล์คฯ เองก็คำนึงถึงเหตุผลในจุดที่ว่ามันมีจำนวนที่นั่งน้อยเกินไป ดังนั้นในฐานะรถต้นแบบที่ทำหน้าที่แสดงแนวคิดนั้น โฟล์คฯ ให้ข้อมูลว่า เมื่อมีการผลิตเป็นคันจริงในอนาคต (ซึ่งน่าจะมีขึ้นแน่ๆ แต่อาจจะไม่ดูล้ำขนาดนี้) ตัวโครงสร้างซึ่งเป็นอลูมิเนียมทรงกล่อง ยังสามารถเชื่อมต่อกันเป็นทรงยาวเพื่อเพิ่มจำนวนที่นั่งได้

●   สมมุติว่าโฟล์คฯ เพิ่มความยาวให้กับห้องโดยสารเรียบร้อย และเพิ่มจำนวนที่นั่งเป็นแบบ x2 หรือ 8 ที่นั่ง ในทางปฏิบัติจริงๆ มันก็ยังมีปัญหาในการรองรับปริมาณของนักเรียนในแต่ละวันอยู่ดี เมื่อถึงเวลานั้นโฟล์คฯ อาจจะต้องพิจารณาการวิ่ง SEDRIC School Bus แบบเป็นขบวน ซึ่งน่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการเชื่อมข้อมูลการเดินทางกับฐานข้อมูลการจราจร… ทว่าชุดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับต้องได้รับการพิสูจน์ว่าใช้งานได้จริง และมีความปลอดภัยมากเพียงพอที่จะส่งผลให้ผู้ปกครองไว้ใจฝากชีวิตลูกหลานเอาไว้กับเทคโนโลยีลักษณะนี้   ●


2018 VW SEDRIC School Bus Concept