April 30, 2018
Motortrivia Team (6917 articles)

MICHELIN ร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

Press Release

 

●   นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ขวา) เข้ารับโล่จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนสนามเด็กเล่นที่ทำจากยางรถยนต์ รวมทั้งมอบหมวกกันน็อคให้แก่เด็กนักเรียนที่โดยสารรถจักรยานยนต์ ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

●   โครงการดังกล่าว ถือเป็นการสืบสานแนวทางจากโครงการประชารัฐ ที่ต้องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วจากมิชลินได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ผ่านมาได้มอบสนามเด็กเล่นให้กับชุมชน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศแล้วกว่า 500 ชุด ส่วนการมอบหมวกกันน็อคนั้น ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ อันเป็นหนึ่งในปณิภาณของมิชลิน ที่จะสร้าง “การสัญจรอย่างยั่งยืน”


เกี่ยวกับมิชลิน

●   มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบ และจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ตลอดจนการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ในกว่า 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 111,700 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิต 68 แห่งใน 17 ประเทศ ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 187 ล้านเส้นในปี 2559

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.michelin.co.th   ●

Drunk Dont Drive