April 23, 2018
Motortrivia Team (8005 articles)

Nissan, Sumitomo และ 4R ตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่รถไฟฟ้าในญี่ปุ่น


Press Release

 

●   Nissan, Sumitomo Corp. และ 4R ตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ และรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน จากรถยนต์พลังงานไฟฟ้า นับเป็นโรงงานรีไซเคิลแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านในกระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ เตรียมเริ่มดำเนินการท่ามกลางความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

●   โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่เมืองนามิเอะ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น ดำเนินการโดย บริษัท 4R Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างนิสสัน และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

●   ผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลกให้ความสนใจ และมีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลโดยตรงต่อจำนวนของแบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน ที่ใช้แล้วจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ กระบวนการรีไซเคิลและการแปรเปลี่ยนรูปแบตเตอรี่ดังกล่าว (Refablication) คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ผลกระทบต่อความต้องการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ ผลต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

●   นิสสัน และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันก่อตั้งบริษัท 4R ในปี 2010 เพื่อพัฒนากระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างรวดเร็ว และได้นำวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้กับขึ้นตอนการรวบรวมแบตเตอรี่จากทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมาที่โรงงานที่เมืองนามิเอะ

●   โรงงานแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการผลิต และพัฒนากระบวนการ 4R แบตเตอรี่ที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่จากโรงงานแห่งนี้จะถูกนำเสนอในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สำหรับรถไฟฟ้า และจะนำมาใช้กับระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือรถยกไฟฟ้า โรงงานแห่งนี้ยังจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองนามิเอะ เพราะเป็นโรงงานแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2011

●   นิสสันระบุว่า ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีไร้มลพิษ ผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนา นำเสนอ และส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

●   ขณะเดียวกัน ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มีความเชื่อมั่นในผลกระทบเชิงบวกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ทั้ง 2 บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกันเพื่อขยายความร่วมมือในบริษัท 4R โดยจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้กระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่จากรถยนต์พลังงานฟ้ามาใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลายๆ วัตถุประสงค์ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า   ●

Hyundai Smart Deal