Archive

1.1KviewsPosted by : นาธัส แสงสุริยะ   ●   หลังจากเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นิสสัน ก็เปิดตัวเอสยูวีรุ่นใหม่ เทอร่า อีกครั้งที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อทำตลาดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ สามารถจองนิสสัน เทอร่า ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และจะเริ่มส่งมอบรถได้ในเดือนสิงหาคมปีนี้ คิวต่อไปที่จะเปิดตัว

1.2KviewsPosted by : motortrivia   ●   สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ เดือนเมษายน 2561 ยอดรวม 79,206 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 25.2% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 29,888 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 49,318คัน เพิ่มขึ้น 30.6% รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 38,478 คัน เพิ่มขึ้น 25.7%