Bangkok Komatsu เพิ่มทักษะการขับรถยกฟอร์คลิฟท์ รองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
May 23, 2018
Motortrivia Team (5324 articles)

Bangkok Komatsu เพิ่มทักษะการขับรถยกฟอร์คลิฟท์ รองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Press Release

 

●   โคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการเช่ารถแบรนด์โคมัตสุแต่งเพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย นายประณิธาน พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย Mr. Akihiro Nemoto (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศรันย์ ชินประหัษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และ นายชาคร อธิคมชาคร (ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด และ Mr. Kazuyuki Kuwabara General Manager Asia Training & Demonstration Center [ATDC] ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะฝีมือช่างแรงงานไทยให้ทัดเทียมระดับสากล เปิดศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้าและรถยกใช้เครื่องยนต์ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน โชว์ศักยภาพการใช้งาน และควบคุมรถยกอย่างถูกวิธี โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นนโยบายหลักของกลุ่มโคมัตสุทั่วโลก ที่รองรับการเติบโตและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ที่ผู้เข้าอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้น สอดคล้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาคอุตหสากรรมจำเป็นต้องใช้ในส่วนการผลิต การจัดเก็บสินค้าและการจัดส่ง โดยมี นางทิพาพรรณ ไทยมี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดี

●   สนใจสอบถามตารางการอบรมและทดสอบที่ศูนย์ฝึกอบรม Komatsu Asia Training & Demonstration Centre (ATDC) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เชิญได้ที่ ส่วนฝึกอบรมรถยกโคมัตสุ โทร. 02-663-2679, 085-485-5687 และ www.bkforklift.com   ●

Drunk Dont Drive