ไทยบริดจสโตน รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกาง คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
May 25, 2018
Motortrivia Team (4345 articles)

ไทยบริดจสโตน รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกาง คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Press Release

 

●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นำจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วยพนักงานบริษัท บริดจสโตนในประเทศไทย ผู้แทนจำหน่าย และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม Green Hands Special บริดจสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง ด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ท้องทะเลไทยและฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนชายฝั่งทะเล พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

●   มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการ Green Hands Special เป็นเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน ภายใต้ “Our Way to Serve” หรือ “วิถีการดำเนินงานของเรา” ด้านการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม “ผมขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนร่วมกัน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลูกจิตสำนึก ในการรักษ์ป่า และเพิ่มความสุขใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงาน ในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม”

●   นอกจากการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไทยบริดจสโตนยังใส่ใจถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ประกอบกับเห็นว่า พื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ยังไม่มีเสื้อชูชีพรองรับนักอนุรักษ์ที่เข้าร่วมปลูกป่า จึงได้ส่งมอบเสื้อชูชีพจำนวน 200 ตัว เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

●   ทั้งนี้ โครงการ Green Hands Special จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2550 บริดจสโตน ได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เนื่องจากระยะแรกในบางโครงการที่จัดกิจกรรมปลูกข้าว จะดำเนินการปี 2 ละครั้ง คือช่วงหว่านกล้า และเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งทุกกิจกรรมที่ผ่านมา บริดจสโตนตั้งใจส่งเสริมให้พนักงานเกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนทุกยุคสมัย และจากพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจนี้เอง จะช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนต่อไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th   ●

Bridgestone Turanza