May 29, 2018
Motortrivia Team (6630 articles)

บก.ทล. และ Guardian System เผยผลการติดตั้งชุดระบบกับรถตู้โดยสารสาธารณะ

Press Release

 

●   กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อม Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ร่วมเผยข้อมูลสถิติจากโครงการนำร่องขับขี่ปลอดภัย ด้วยการติดตั้ง Guardian System ในรถตู้โดยสาธารณะจำนวน 20 คัน ตลอด 4 เดือน ตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ ถึงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบพฤติกรรมการหลับใน 95 ครั้ง และการละสายตาขณะขับรถจำนวน 2,300 ครั้ง ด้วยระบบเตือนผู้ขับขี่แบบ real-time เพื่อตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในรถตู้โดยสารสาธารณะที่ร่วมโครงการ ย้ำอุบัติเหตุจากการหลับใน เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในสูงขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา วอนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันช่วยป้องกันอุบัติเหตุ

●   ตามที่ บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT และเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดโครงการนำร่องการขับขี่ปลอดภัย ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยได้ติดตั้งเทคโนโลยี Guardian System กับรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง รวม 20 คันเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

●   นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด กล่าวว่าจากการที่บริษัทได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ด้วยการติดตั้ง Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ในตู้รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 20 คัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 4 เดือน จากข้อมูล Big Data ของ Guardian System ที่รวมรวมข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ร่วมโครงการดังกล่าวพบว่า ตรวจพบพฤติกรรมการหลับระหว่างการขับขี่จำนวน 95 ครั้ง และพฤติกรรมการละสายตาขณะขับรถจำนวน 2,300 ครั้ง

●   “ด้วยการทำงานของระบบ Guardian หากผู้ขับขี่เสียสมาธิในการขับรถ โดยไม่มองถนนเกิน 4 วินาที หรือกำลังเข้าสู่สภาวะหลับใน โดยการที่เปลือกตาปิดลงเกิน 1.5 วินาที ระบบจะทำการสั่นที่เบาะใต้นั่ง พร้อมส่งเสียงสัญญาณเตือนภายในห้องโดยสารในทันที ทำให้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่คนขับได้ตั้งแต่ภายในห้องโดยสาร ในขณะที่ข้อมูลคลิปของแต่ละเหตุการณ์จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการกลางของ Guardian System เก็บรวบร่วมเป็นข้อมูล Big Data เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์การ และเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะช่วยให้สามารถขยายผลไปยังรถโดยสารสาธารณะ พร้อมกับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานใดก็ตาม”  นายเมฆ กล่าว

●   พล.ต.ต. ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า ในเขตพื้นที่ของทางหลวงตั้งแต่ปี 2558 มีอุบัติเหตุทั้งหมดประมาณ 14,000 กว่าครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,000 กว่าครั้ง และผู้ที่บาดเจ็บอีกประมาณ 12,000 กว่าครั้ง ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันดับ 1 คือ การขับรถเร็ว อันดับ 2 การขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด และอันดับที่ 3 เกิดจากการหลับใน จากข้อมูลสถิติของกองบังคับการตำรวจทางหลวง พบว่าตั้งแต่ปี 2558 อุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในมีประมาณ 700 กว่าครั้ง ในปี 2559 มี 826 ครั้ง และ ในปี 2560 มี 1,126 ครั้ง จะเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุเพราะการหลับในมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

●   “การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยที่ผ่านมา ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงไม่ได้แก้ไขปัญหาอยู่เพียงผู้เดียว แต่ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นความร่วมมือจาก บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ได้มาประสาน งานติดตั้ง Guardian System กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงทั้ง 4 ภาค ภาคละ 5 คัน รวม 20 คัน ซึ่งเราเล็งเห็นว่า Guardian System สามารถช่วยป้องกันการหลับในและการละสายตาระหว่างการขับขี่ได้จริง”  พล.ต.ต.ชัช กล่าว

●   พล.ต.ต.ชัช กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ได้เริ่มทดลองใช้งาน Guardian System ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่มาจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ เราเห็นข้อมูลสถิติแล้วนับว่าได้ผลมาก หากเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าลดลง และนั้นเท่ากับเป็นการช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่อุบัติเหตุจากการเมาสุราขณะขับรถกลับมีมาแทนที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดบนถนนสายรองและมักจะเสียชีวิตไม่กี่คน แต่ถ้าสูญเสียเป็นหมู่คณะมักจะเกิดบนสายหลักที่ตำรวจทางหลวงรับผิดชอบอยู่ ทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า”

●   “หากรถโดยสารสาธารณะได้รับการติดตั้ง Guardian System ทุกคัน จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นระบบป้องกันการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง หรือไม่ประจำทางที่ต้องรับผิดชอบผู้โดยสารหลายชีวิต ซึ่งความห่วงใยตรงนี้หลายหน่วยงานได้เล็งเห็น ถึงแม้ที่ผ่านมาเราได้พยายามใช้หลายวิธี แล้วแต่ยังคงเกิดความสูญเสีย ดังนั้น ความคิดในการนำเทคโนโลยีมาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องผู้ขับขี่ อย่างการติดตั้งระบบ Guardian System นับว่าคุ้มค่าและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในได้จริง ทั้งนี้ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน”  พล.ต.ต. ชัช กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ Guardian System

●   Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่ โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ ภายในห้องโดยสารของผู้ขับขี่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ขับขี่แบบ Real Time ตลอดการขับขี่ ด้วยการสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ส่งข้อมูลและบันทึกภาพเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่ตลอดเวลาของการขับขี่ ทันทีที่ตรวจพบเหตุการณ์ที่ จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละสายตา การเหนื่อยล้า หรือการหลับในของผู้ ขับขี่ ระบบจะส่งสัญญาณไปที่มอเตอร์ให้ทำการสั่นเตือนจากใต้ที่นั่งของผู้ขับขี่ทันที ในขณะเดียวกัน ระบบก็จะ ส่งรายงานเหตุการณ์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกลางของ Guardian System เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ ก่อนส่งกลับมาให้ ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบดังกล่าว โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาทั้งหมดเพียง 2 นาที โดยที่ทีมงานบริหารการ ขนส่งของผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรถบรรทุกทุกคันของบริษัทผ่านการเชื่อมต่อทาง Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-2501-7330-8

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ guardiansystem.in.th   ●

Drunk Dont Drive