Motor Expo Automotive Innovation Award 2018 เปิดรับสมัคร
May 30, 2018
Motortrivia Team (4360 articles)

Motor Expo Automotive Innovation Award 2018 เปิดรับสมัคร

Press Release

 

●   IMC สื่อสากล ผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์จากความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลในการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 9 หรือ The 9th Motor Expo Automotive Innovation Award 2018

●   ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์เผยว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีของโครงการฯ มุ่งสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาวงการยานยนต์ในอนาคต มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 ชิ้นนักจากครั้งแรก อาทิ พาหนะส่วนบุคคลพับได้ (Tiny Urban Scooter) ชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริด (Motorcycle Hybrid) และลูกระนาดชะลอความเร็วรถ (Speed Bump) เป็นต้น

●   วิธวินท์ ไตรพิศ หัวหน้าโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์เสริมว่า ในปีนี้โครงการฯ เริ่มรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยเปิดกว้างเรื่องหัวข้อการประกวด ขอให้เป็นสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ ที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร การสำรวจ ทางการแพทย์ และอารยสถาปัตย์ (คนพิการ) เป็นต้น

●   คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดจะต้องเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแล ส่วนกติกา และการตัดสิน แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่:

●   รอบแรก คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกแผ่นภาพแสดงแนวคิด (CONCEPTUAL DESIGN) 10 โครงงานที่ดีที่สุด โดยทุกโครงงานรับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อสร้างผลงานเข้าประกวด

●   รอบสอง คณะกรรมการคัดเลือก 5 โครงงาน ที่น่าสนใจและมีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 60-70 % โดยคณะกรรมการจะไปตรวจดูโครงงานถึงสถานศึกษา และมอบเงินสนับสนุนงวดที่สอง โครงงานละ 15,000 บาท

●   รอบตัดสิน เจ้าของโครงงานนำผลงานที่สำเร็จแล้ว มาเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 บริษัท สื่อสากล จำกัด เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ

●   นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.motorexpo.co.th หรือ www.autoinfo.co.th หรือสอบถามที่โทร. 02-641-8444 ต่อ 406 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้จัดแสดงในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 ณ Impact Challenger เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2561   ●

Bridgestone Turanza