May 24, 2018
Motortrivia Team (7768 articles)

ร.ย.ส.ท. จัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

Press Release

 

●   ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขัน แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – อู่ตะเภา (ระยอง)

●   สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

●   โดยรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
4. รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
5. รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
6. รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

อัตราค่าสมัคร ( จำนวนรถที่เข้าแข่งขันรวม 70 คัน)
1. ประเภททีม จำนวน 15 ทีม ทีมละ 50,000 บาท/2 คัน
2. ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน คันละ 30,000 บาท

●   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีดีซี เอเจนซี่ ฝ่ายการตลาด โทร 02-530-4595 ต่อ 18,19   ●

Hyundai Smart Deal