Toshiba เผย ถนนไฮเทคคือคำตอบสำหรับความก้าวหน้าของเวียดนาม
June 28, 2018
Motortrivia Team (4345 articles)

Toshiba เผย ถนนไฮเทคคือคำตอบสำหรับความก้าวหน้าของเวียดนาม

Press Release

 

●   โตชิบาเผย ทางพิเศษความยาว 1,811 กิโลเมตรในประเทศเวียดนาม ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างนครโฮจิมินห์ สู่ใจกลางเมืองอุตสาหกรรมภายในเมืองด๋องนาย (Đồng Nai) ซึ่งเป็นถนนไฮเทคยุคใหม่และกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนี้ จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจาก 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

●   ถนนไฮเทคและระบบ ITS (Intelligent Transportation System) หรือ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการทางด่วนระยะทาง 55 กิโลเมตร ซึ่งหัวใจของระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะคือ เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลอันทันสมัย หน้าที่ของมันคือการประมวลผลแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของจำนวนประชากร, เส้นทางการจราจร, จำนวนยานพาหนะ และอื่นๆ เพื่อช่วยลดการติดขัดบนเส้นทางการเดินรถ อันก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทั้งการเฉี่ยวชน, อุบัติเหตุต่างๆ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในการขับขี่

●   โตชิบาระบุว่า ศาสตร์และศิลป์ของระบบการบริหารจัดการการจราจรอัจฉริยะนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้แก่ประเทศกลุ่มตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปอย่างแน่นอน   ●


 

Bridgestone Turanza