June 12, 2018
Motortrivia Team (7987 articles)

Volvo ประเทศไทย แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press Release

 

●   วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง คุณชนะ นุชนิยม ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดย คุณชนะ จะรับตำแหน่งต่อจาก คุณณัฏฐา จิตราคม ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้จัดการฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ต่อไป

●   ก่อนหน้านี้ คุณชนะ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า บริษัทวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยทำหน้าที่บริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากประสบการณ์การทำงาน 20 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ยกระดับคุณภาพของการบริการ รวมถึงควบคุมการดำเนินงานและการบริหารจัดการผู้จัดจำหน่ายวอลโว่ทั้งหมด

●   สำหรับหน้าที่ในฐานะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด คุณชนะ จะรับผิดชอบกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดของวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นผู้แทนของวอลโว่ ในการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสื่อมวลชน ผ่านการสื่อสารและการจัดกิจกรรมองค์กรในประเทศไทย

●   คุณชนะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัฒนธรรมไทยในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง สู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมี่ยมของไทย ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การตลาดของวอลโว่

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลโว่ ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.volvocars.com/th-th   ●