July 5, 2018
Motortrivia Team (6189 articles)

Axalta รายงานผลการดำเนินธุรกิจ เน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Press Release

 

●   แอ็กซอลตา (NYSE: AXTA) ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2016-2017 ตอกย้ำด้านความก้าวหน้าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการดำเนินงานทั้งระบบ รายงานดังกล่าวได้ข้อมูลจากมาตรฐานรายงานด้านความยั่งยืน โกลบอล รีพอร์ตติ้ง อินนิชิเอทีฟ (จีอาร์ไอ) ซึ่งเป็นมาตรฐานรายงานความยั่งยืนต่อสาธารณะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

●   “การดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตาได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลักอยู่แล้ว ทุกกระบวนการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ตั้งแต่วัตถุดิบ การซื้อขาย สนับสนุนชุมชนและสังคมในพื้นที่ทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการทำงาน” ชาร์ลี เชฟเวอร์ (Charles W. Shaver) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอ็กซอลตา กล่าว “จากการดำเนินงานตามหลักการเพื่อความยั่งยืนตลอดมา เรายังคงตั้งเป้าเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน”

●   จากรายงานที่ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี แอ็กซอลตามีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนเมื่อปี 2017 และยังคงมีสภาแห่งความยั่งยืนของแอ็กซอลตา ทำหน้าที่ตั้งเป้าด้านความยั่งยืนขอองค์กร กลยุทธ์ เป้าหมาย โปรแกรม ตารางการทำงาน และรายงานสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการวัดประสิทธิผลการทำงานในปีต่อๆ ไป

●   ระหว่างปี 2016-2017 แอ็กซอลตามีการแนะนำโปรแกรมที่มีการริเริ่มช่วยสนับสนุนต่อสังคม พร้อมทั้งดำเนินงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงาน ต่อผู้จัดหาสินค้าและบริการ (ซัพพลายเออร์) แม้การดำเนินธุรกิจจะเติบโตตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ถึงกระนั้นแอ็กซอลตายังคงลดการใช้พลังงาน การปล่อยขยะ ของเสีย แอ็กซอลตาได้รับรางวัลมากมายจากลูกค้า องค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในฐานะที่ประสบความสำเร็จด้านความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

●   เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา เป็นพันธกิจหลักของแอ็กซอลตา มาตลอดกว่า 150 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คงทน ปกป้อง เพิ่มประสิทธิภาพ นำเสนอสีที่สวย สด หลากหลายเฉดสี นวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ของแอ็กซอลตาช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพงานของลูกค้า โดยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ

●   ความสำคัญของรายงาน กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตาที่เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนแก่ลูกค้า อาทิ สีพ่นรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันการกร่อน รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สมรรถภาพของยานพาหนะไฟฟ้า

●   แอ็กซอลตา ยังรายงานการลงทุนขยายศูนย์ค้นคว้าวิจัย โกลบอล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพท่าเรือ (เดอะ นาวี ยาร์ด) เมืองฟิลาเดเฟีย ศูนย์เทคโนโลยีระดับภูมิภาค 3 แห่ง และแหล่งวิจัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ศูนย์นี้ช่วยในการคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตในเทคโนโลยีที่ทันสมัย

●   โวลตรอน (Voltron™) ของแอ็กซอลตา สายเคลือบไฟฟ้า ที่ใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น รถสปอร์ตไฟฟ้า และในรถขนาดเล็กน้ำหนักเบา ไฮเปอร์ดัว 3000 เอส (Hyperdur™ 3000S) ของแอ็กซอลตา ตอบโจทย์ยานพาหนะที่ต้องการน้ำหนักเบา ลดการปล่อยค่า VOCs มากกว่า ลูกค้ายังรายงานว่า ช่วยลดการใช้สีรองพื้น 20 % ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ยังคงรักษาความแน่นหนาของสีและการเคลือบ

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอ็กซอลตา ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.axaltacs.com/th   ●

Drunk Dont Drive