July 14, 2018
Motortrivia Team (6209 articles)

Ford มอบทุนการศึกษา และจัดฝึกอบรมที่โรงงาน Ford Thailand Manufacturing

Press Release

 

●   ฟอร์ดสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรมช่างฝึกหัดจำนวน 20 ทุน เป็นทุนการศึกษา 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรช่างเทคนิค ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ฟอร์ด ประเทศไทย, โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต

●   “ฟอร์ดมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนไทยอย่างเต็มที่ เราตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาจากวิชาความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตรฐานระดับโลก มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และได้ค้นหาความถนัดที่แท้จริงของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมไปสู่ความก้าวหน้าของสายวิชาชีพในอนาคต”  มร.วินโค้ ซาริค (Vinko Saric) ผู้จัดการโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง กล่าว

●   ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งจากห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรจากฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟอร์ด ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.ford.co.th   ●

Drunk Dont Drive