July 23, 2018
Motortrivia Team (7997 articles)

MICHELIN แจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปีที่ 8

Press Release

 

●   บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ “FIA/ มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน ที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ FIA (The FédérationInternationale de l’Automobile) ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

●   ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ที่ 10 จากซ้าย) เดินทางไปมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชาวอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”

●   งานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ที่ 9 จากซ้าย) นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง (ที่ 7 จากขวา) พ.ต.อ. ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง (ทึ่ 7 จากซ้าย) นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อุปนายกที่ 4 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ (ที่ 6 จากซ้าย) และ นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” (ที่ 6 จากขวา)

●   สำหรับกิจกรรมต่างๆ บริษัท สยามมิชลินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มิชลิน ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.michelin.co.th   ●

Hyundai Smart Deal